Sökning: "home treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade orden home treatment.

 1. 1. Svenska seniorer i Spanien : En kvalitativ intervjustudie om hur svenska fritidshusägare uppfattar sin identitet i Spanien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Nikoleta Koszewnik; Lizzie Kytölä; [2022]
  Nyckelord :Costa del Sol; second-home tourism; residential tourism; identity; seniors; Costa del Sol; fritidshusägare; bosatta turister; identitet; seniorer.;

  Sammanfattning : Möjligheter till att resa och förflytta sig mellan nationella gränser i världen blir allt fler. Svenskar som köper bostad i Costa del Sol söker efter ett varmare klimat, billigare levnadskostnader och spenderar upp till flera månader åt gången i Spanien. LÄS MER

 2. 2. Framställningar av föräldraskap och samhällsstöd : En netnografisk studie om att vara förälder till ett barn med neuropsykologisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Lifbom; [2022]
  Nyckelord :NPF; stigma; parents; community support; parental situation; NPF; stigmatisering; föräldrar; samhällsstöd; föräldrasituation;

  Sammanfattning : I samhället finns olika instanser som ska bistå individer med hjälp och stöd när behov uppstår. Föräldrar är de som har det yttersta ansvaret för att stötta och hjälpa sina barn, men personer som har en neuropsykologisk funktionsnedsättning (NPF) är ofta i större behov av stöd och hjälp i sin vardag. LÄS MER

 3. 3. "Man behöver inte älska allt och alla men respektera allt och alla, det är det viktigaste" : Romers upplevelser av skolan under perioden 1970-2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Charlotte Lundquist; [2022]
  Nyckelord :national minority group; Roma; discrimination; respect; treatment; education and acceptance; nationell minoritetsgrupp; romer; diskriminering; respekt; bemötatade; utbildning och acceptans;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att redogöra för fem romers erfarenheter av utbildning under perioden 1970–2000-talet. För att uppfylla detta syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie med fem romer som bor i Sverige och som har gått i skola någon gång under perioden 1970–2000-talet. LÄS MER

 4. 4. Supporting CKD Patients on Home Hemodialysis with Digital Information and Communication

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Matilda Byström; Sandra Rödlund; [2022]
  Nyckelord :Hemodialysis; home hemodialysis; app development; SwiftUI; mobile application; remote patient monitoring; Hemodialys; hemhemodialys; apputveckling; SwiftUI; mobil applikation; fjärrövervakning;

  Sammanfattning : The lack of digital and easily accessible information for home hemodialysis patients leads to a disinclination of using the provided manuals. This problem could potentially be solved with a user-friendly app, where all information and communication with the healthcare providers could take place. LÄS MER

 5. 5. "Det är inte min födsel, det är hennes!" barnmorskors upplevelser av att bistå planerade hemförlossningar : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Grandin; Patricia Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Planned home birth; Midwife; Experience; Birth process; Environment; Planerad hemförlossning; Barnmorska; Upplevelse; Förlossningsprocess; Miljö;

  Sammanfattning : Den normala förlossningen är barnmorskans ansvarsområde. Frisättning av oxytocin är en förutsättning för ett normalt förlossningsförlopp och vårdmiljön har betydelse för detta. Utfallen av hemförlossningar är goda, vid lågriskgraviditet har det inte framkommit några ökade risker vare sig för kvinnor eller barn. LÄS MER