Sökning: "home visits"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden home visits.

 1. 1. Professionella i den privata sfären : En kvalitativ studie om emotioner och emotionella reglers roll vid hembesök i team

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stina Olsson; Wilhem Åström Göransson; [2022]
  Nyckelord :Home visits; emotions; emotional work; emotional labour; feeling rules; role; Hembesök; emotioner; emotionellt arbete; emotionellt lönearbete; känsloregler; roll;

  Sammanfattning : In Sweden, new parents are always offered a visit from a child health care nurse. Usually the home visit takes place with only the child health care nurse. In a smaller municipality in Sweden, a decision has been made that home visits should take place in teams. LÄS MER

 2. 2. Framtidens kontor - det sociala vardagsrummet? : Utredning av arkitektoniska komponenter och ett gestaltningsförslag på ett befintligt kontor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Frida Lennvig Andersson; Moa Landén; [2022]
  Nyckelord :Office; Office design; Social sustainability; Architectural components; Office of the future; Kontor; Kontorsutformning; Social hållbarhet; Arkitektoniska komponenter; Framtidens kontor;

  Sammanfattning : Kontoren har ekat tomma sedan pandemins start och många har blivit tvungna att arbeta hemifrån. Arbetsgivarna står nu därför inför en stor utmaning i att få tillbaka sina anställda till kontoret utan tvångsmedel. LÄS MER

 3. 3. Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elinor Sjöholm; [2022]
  Nyckelord :RMBD; Raw meat based diets; kräkning; diarré; tandfraktur; tarmruptur; färskfoder; BARF;

  Sammanfattning : Att utfodra sina hundar med färskfoder, raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare framhåller hur RMDB är det bästa nutritionella valet och kan förbättra hundarnas hälsa. LÄS MER

 4. 4. De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus : djurägarens upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Fonskov; Linda Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; djursjukskötare; djurägarens upplevelser; förbättringsmöjligheter; katt; kommunikation; livsstilsförändringar; omvårdnad; relation;

  Sammanfattning : Katter över hela världen drabbas av diabetes mellitus (DM). En sjukdom som obehandlad ofta resulterar i en utdragen hyperglykemi vilket i sin tur kan leda till ett katabolt tillstånd med en metabol acidos, något som kan vara livshotande. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner och deras effekter för att förebygga återinskrivning till sjukhus : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanna Hortlund; Anton Möttönen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner och deras effekter för att förebygga återinskrivning på sjukhus. Metod: Författarna gjorde en litteraturöversikt av kvantitativ metod och granskade tio studier hämtade från databaserna Pubmed och Cinahl. LÄS MER