Sökning: "home-care service"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden home-care service.

 1. 1. ATT SJÖSÄTTA EN NY ARBETSMODELL Enhetschefers erfarenheter av hemgång med stöd av hemgångsteam i en västsvensk kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Flensburg; [2019-05-24]
  Nyckelord :Organizational Innovation; Rehabilitation; Occupational Therapy; Home Care Service; Cooperative Behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2015 introducerades en ny arbetsmodell för äldre personer som skrivs ut från sjukhus, ”Hemgång med stöd av hemgångsteam” i en kommun i Västsverige. Den nya arbetsmodellen innebar integrering av rehabilitering i ordinarie hemtjänst. LÄS MER

 2. 2. Bättre administration för en effektivare hemtjänst : En undersökning av den administrativa sidan av nyckelfri hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonas Herkevall; [2019]
  Nyckelord :home care services; digitization; administration; occasional user; hemtjänst; digitalisering; administration; sporadiska användare;

  Sammanfattning : Vi ser idag en alltmer åldrande befolkning. Detta ställer allt större krav på äldreomsorgen och inte minst hemtjänsten när en målsättning är att fler ska kunna bo kvar hemma längre. LÄS MER

 3. 3. Home Delivered Meals II : older Adults Sensory Perceptions and Satisfaction from Assistant Nurses Perspective

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sarah Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Home delivered meals; home-dwelling; older adults; sensory; perceptions; satisfaction; assistant nurses; home care service; Hemlevererade måltider; hemmaboende; äldre; sensorisk; uppfattningar; nöjdhet; undersköterskor; hemtjänst;

  Sammanfattning : Introduction: Overall meal satisfaction and sensory properties of the food have been seen to impact the nutritional status in older adults living in residential care homes. However, there is a lack of studies focusing on home-dwelling older adults’ perceptions and satisfaction of home delivered meals. LÄS MER

 4. 4. Strävan efter personcentrerad vård inom äldreomsorgen, att uppfylla värdegrunden om ett värdigt liv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Sandell; [2019]
  Nyckelord :Omsorgspersonal; Personcentrerad vård; Värdigt liv; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : När jag letade efter inspiration att skriva om äldreomsorgen hittade jag efter en tids sökande en kunskapslucka. Jag fann begreppet personcentrerad vård väldigt brett och omfattande, och blev förvånad när jag insåg att det inte fanns forskning som innefattar hemtjänsten inom äldreomsorgen. LÄS MER

 5. 5. LIVET PÅ ETT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ching-Pei Tsai Aronsson; SAIDA NADIROV MAKSUTOVA; [2019]
  Nyckelord :elderly; experiences; literature study; nursing home; litteraturstudie; särskilt boende; upplevelser; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka en femtedel av befolkningen i Sverige består av personer över 65 år. Ökande livslängd leder till både fysiska och psykiska funktionsförsämringar. För att hantera effekter av tidig utveckling av delvis åldersrelaterade funktionsnedsättningar kan kommunen erbjuda hemtjänst i äldres privata boenden. LÄS MER