Sökning: "homework help"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden homework help.

 1. 1. A QUALITATIVE STUDY OF YOUNG PEOPLE'S EXPERIENCES WITH THE STREET GAMES ACADEMY PROGRAM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Megdelawit Ayele Shomoroo; [2021-08-16]
  Nyckelord :educational performance; physical activity; tutoring; homework help;

  Sammanfattning : 30 credit thesis as part of a Master's Programme in Public Health, Health Equality.... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors karriärmöjligheter inom medelstora revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Veronica Packalén; Tilda Waldau; [2021]
  Nyckelord :Audit; gender equality; women s career opportunities; glass ceiling; gender labeling; organizational structure; organizational culture; Revision; jämställdhet; kvinnors karriärmöjligheter; glastak; könsmärkning; organisationsstruktur; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som spelar in i kvinnliga revisorers karriärval samt hur glastak och jämställdhet upplevs av kvinnliga revisorer inom medelstora revisionsbyråer. Syftet kommer att besvaras med hjälp av två frågeställningar; Vilka faktorer spelar in i kvinnliga revisorers karriärval inom medelstora revisionsbyråer? Upplever kvinnliga revisorer inom medelstora revisionsbyråer att de har samma möjligheter att utveckla ett bra samspel mellan hem och arbete som manliga revisorer? Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk presenterar inledningsvis kvinnors förutsättningar i tidigare mansdominerade branscher och hur könsmärkning av yrkesroller leder till att traditionella könsordningar upprätthålls. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljön vid arbete i hemmet. : Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön vid arbete i hemmet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jesper Petersson; [2021]
  Nyckelord :Employer; Responsibility; Work environment; Homework; Legal dogmatic.; Arbetsgivare; Ansvar; Arbetsmiljö; Hemarbete; Rättsdogmatisk.;

  Sammanfattning : The essay is about the work environment at home, where the purpose is to examine the work evironment legislation at home and shed a light on the law's problem with the employer's work environment responsbility and whether there are regulations that prevent the employer's responsibility on the work environment at home work. Further the pupose is to analyze whether the work environment in homework is to noticed from an international perspective. LÄS MER

 4. 4. Videoklipp i matematikundervisningen : En systematisk litteraturstudie om hur matematiskavideoklipp kan användas och påverkar elevers motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jon Larsson; Philip Andersson; [2021]
  Nyckelord :Matematiska videoklipp; motivation; matematikundervisning; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Den här studien är en systematisk litteraturstudie som syftar till att undersöka hur matematiska videoklipp  påverkar elevers motivation att lära sig matematik och hur de används i matematikundervisning. Vi använde oss av databasen UniSearch och med hjälp av våra bestämda urvalskriterier valdes relevanta artiklar till vår studie. LÄS MER

 5. 5. PERCEIVED MEANINGFUL LEISURE TIME AND EDUCATION : A sub-study of actions for sustainable education and health among youth

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Dill Robiya Parvin; [2021]
  Nyckelord :ACTION; adolescents; high school students; meaningful leisure activities; meaningful leisure; sports activities; socio-economic status; socio-ecological model.;

  Sammanfattning : A higher level of education increases the chances of getting work, therefore, this can improve the socio-economic status and social position. Besides, higher education ensures improved health by providing fundamental health knowledge. LÄS MER