Sökning: "homework"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet homework.

 1. 1. Läxa i matematik: Vad säger forskningen? : Vilka faktorer påverkar effekten av läxa i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tobias Bergman; [2019]
  Nyckelord :läxa; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker vilka faktorer som påverkar effekten som läxa har på elevers kunskaper i  matematik. Studien visar att läxa är ett komplext fenomen som påverkas av många faktorer och även varierar beroende  på ämne. På grund av komplexiteten begränsas studien till att undersöka effekten av läxa på individnivå. LÄS MER

 2. 2. Varför har vi läsläxa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Emma Berbäck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vad ett urval av lärare i årskurserna 1–3 anser vara avsikten med att ge eleverna läsläxa, samt att ta reda på om dessa lärares elever är medvetna om lärarnas avsikter. Denna kunskap kan bidra till att öka medvetenheten om syftet med läsläxa både hos lärare och elever och på så sätt göra läsläxan mer meningsfull för dem. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Homework on Student Achievement: Evidence from 57 countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Iker Arregui Alegria; Ruslan Gatykaev; [2019]
  Nyckelord :Homework; Test Scores; Study Time; Heterogeneity Analyses; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines the effect of homework on student achievement using data from 57 countries that participated in PISA 2006. For that, we use a within-student identification strategy that allows us to account for most confounding influences at the country, school and student level. LÄS MER

 4. 4. Läsläxa i ämnet svenska för flerspråkiga elever

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :ANASTASIA TETERINA; SVATAVA NIGUTOVA; [2019]
  Nyckelord :literacity - empowerment – homework – parent involvement - translanguaging; litteracitet - empowerment – läxor – föräldrar i skolan - translanguaging;

  Sammanfattning : This is a part of a project called ”Reading Homeworks for Multilingual Pupils” that aims at monitoring the practices, behaviour, notions and current discourses in elementary classes in Sweden where multilingual pupils from migrant families are included. Six different interviews have been conducted with Swedish teachers, multilingual pupils and their parents in order to map the factors that influence the activity of reading homeworks both at home and at school. LÄS MER

 5. 5. Varför har vi matematikläxor? : En kvalitativ studie om syfte och attityder till läxor ur ett lärar- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nicolina Benits; Cassandra Arnberg; [2019]
  Nyckelord :mathematics; homework; purpose; attitude; matematik; läxa; syfte; attityd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva fyra lärares respektive tio elevers syn på varför matematikläxor används i lågstadiet samt vilka attityder de har gentemot dem. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer med elever och lärare i årskurs 1–2. LÄS MER