Sökning: "homework"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet homework.

 1. 1. Vilken betydelse har läxor i matematik för elever i lågstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jasmine Nilsson; Patricia Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Matematik; läxor; lågstadiet; lärande; betydelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Inte läxa för läxans skull

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ebba Jönsson; David Andersson; [2023]
  Nyckelord :gymnasiet; lärande; läxor; matematik; påverkan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Läxornas effektivitet och inverkan av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Rasmy Mezyed Rivas; Rama Abdul Muti; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lågstadielärares syn på läxor inom matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Josefin Sjöland; Emilia Westberg; [2023]
  Nyckelord :lågstadiet; lärares syn; matematik; matematikläxa; syfte;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om begreppet läxor inom matematikundervisningen och innehåller en sammanställning av några lärares syn på läxor. Det vi ville undersöka är hur lärare definierar begreppet läxa, vad lärare vill uppnå med läxor, hur läxorna är utformade samt om vårdnadshavare förväntas hjälpa till. LÄS MER

 5. 5. Korrelationen mellan föräldrars stöttning i matematikläxor och elevers kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ludvig Steen-Möller; Janine Sandberg Jonasson; [2023]
  Nyckelord :Matematik; ångest; trauma; läxa; läxors struktur; föräldrars stöttning; kunskapsutvecklande.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten är skriven med syftet att ta reda på om det är rimligt att begära att samtliga elever ska ha läxa i matematik oberoende av deras hemsituation. Arbetet utgår från hur föräldrars involverande i läxor i hemmet påverkar elevers kunskapsutveckling. LÄS MER