Sökning: "homework"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet homework.

 1. 1. Att läsa i en tid med brist på tid : En studie av fyra lärares perspektiv gällande läsläxor och vad de anser krävs för att deras elever ska få tillräckligt med tid till läsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anton Selling; [2020]
  Nyckelord :Leisure reading; reading homework; reading coherence; reading culture and the pupil’s responsibility.; Fritidsläsning; läsläxor; läsförståelse och läskultur och elevens ansvar;

  Sammanfattning : It is difficult to find time to read books today, when many other media compete for your spare time. Is the time that pupils get to read in schools enough to make them proficient readers? In Sweden some teachers debate that the homework is a solution to find more time for the pupils to read, while others debate that avoiding homework will make their teaching more equivalent. LÄS MER

 2. 2. Läxa i matematik: Vad säger forskningen? : Vilka faktorer påverkar effekten av läxa i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tobias Bergman; [2019]
  Nyckelord :läxa; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker vilka faktorer som påverkar effekten som läxa har på elevers kunskaper i  matematik. Studien visar att läxa är ett komplext fenomen som påverkas av många faktorer och även varierar beroende  på ämne. På grund av komplexiteten begränsas studien till att undersöka effekten av läxa på individnivå. LÄS MER

 3. 3. Varför har vi läsläxa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Emma Berbäck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vad ett urval av lärare i årskurserna 1–3 anser vara avsikten med att ge eleverna läsläxa, samt att ta reda på om dessa lärares elever är medvetna om lärarnas avsikter. Denna kunskap kan bidra till att öka medvetenheten om syftet med läsläxa både hos lärare och elever och på så sätt göra läsläxan mer meningsfull för dem. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Homework on Student Achievement: Evidence from 57 countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Iker Arregui Alegria; Ruslan Gatykaev; [2019]
  Nyckelord :Homework; Test Scores; Study Time; Heterogeneity Analyses; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines the effect of homework on student achievement using data from 57 countries that participated in PISA 2006. For that, we use a within-student identification strategy that allows us to account for most confounding influences at the country, school and student level. LÄS MER

 5. 5. Läsläxa i ämnet svenska för flerspråkiga elever

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :ANASTASIA TETERINA; SVATAVA NIGUTOVA; [2019]
  Nyckelord :literacity - empowerment – homework – parent involvement - translanguaging; litteracitet - empowerment – läxor – föräldrar i skolan - translanguaging;

  Sammanfattning : This is a part of a project called ”Reading Homeworks for Multilingual Pupils” that aims at monitoring the practices, behaviour, notions and current discourses in elementary classes in Sweden where multilingual pupils from migrant families are included. Six different interviews have been conducted with Swedish teachers, multilingual pupils and their parents in order to map the factors that influence the activity of reading homeworks both at home and at school. LÄS MER