Sökning: "homocystein"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet homocystein.

 1. 1. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Alheimers sjukdom och förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och homocystein

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Johansson; [2016]
  Nyckelord :Alzheimers disease; folate; vitamin B12; homocystein; Alzheimers sjukdom; folat; vitamin B12; homocystein;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) utgör vanligaste formen av demenssjukdomar i Sverige. Alzheimers sjukdom klassas som en neurodegenerativ sjukdom och karaktäriseras av proteininlagringar samt av hjärnatrofi. LÄS MER

 3. 3. Jämförelsestudie mellan två metoder för analys av P-homocystein

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Erica Svensson; [2014]
  Nyckelord :Homocystein; Metodjämförelse; Immulite 2000 XPi; Cobas 6000;

  Sammanfattning : Homocystein (Hcy) är en aminosyra som är starkt bunden till kroppens metabolism av metionin. När hcy tillbakabildas till metionin krävs närvaro av vitamin B12 och folat. Analys av hcy i plasma (P-hcy) används vid misstanke om brist av någon av dessa vitaminer. Analysen kan utföras med ett antal olika metoder. LÄS MER

 4. 4. Simultan kvantifiering av metylmalon­syra och total homocystein : En kombinationsmetod baserad på hydrofil interaktion vätskekromatografi och elektrospray jonisations­masspektrometri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Sindy Palm; [2011]
  Nyckelord :Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography; SeQuant™ ZIC®-HILIC; masspektrometri; Metylmalonsyra; Homocystein; B-vitaminbrist; TCEP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER