Sökning: "homofermentativ"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet homofermentativ.

  1. 1. Hur påverkar bakteriella tillsatsmedel ensilagets kvalité och produktionsförmåga?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Författare :Johanna Friman; [2016]
    Nyckelord :L. Buchneri; heterofermentativ; homofermentativ; mikroorganismer; LAB;

    Sammanfattning : Ensilage är idag det ett av de vanligaste fodermedlen till våra produktionsdjur. För att producera ett bra ensilage och bibehålla god kvalité under hela lagringsprocessen måste bonden tänka på flera faktorer för att säkerställa ensilagets kvalitet och dess nutritionsvärde. LÄS MER