Sökning: "homogeneity"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet homogeneity.

 1. 1. Könsbaserade värderingsskillnader i eventuellt sexuellt trakasserande situationer : En enkätbaserad experimentiell variansanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Oscar Bauer; Soma Ahmadi; [2020]
  Nyckelord :Sexual harassment; evaluation differences; prototype theory; gender-based differences;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate gender-based evaluation differences in situations that occasionally can be perceptualized as sexual harassing situations. Hypothesis stated that when women are presented as victims in an eventual sexual harassing situation, participants would rate the event as more serious in comparisons when the victims are men. LÄS MER

 2. 2. Are cryptocurrencies homogenous?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Frida Gustafsson; [2019-10-29]
  Nyckelord :Cryptocurrencies; decentralized virtual currencies; ; LASSO; regulation; homogeneity; heterogeneity; Bitcoin;

  Sammanfattning : There exist more than 2000 cryptocurrencies today. Although choices of design and target groups vary across cryptocurrencies, current research primarily focuses on Bitcoin. If the differences in design choices makes cryptocurrencies heterogenous then existing research could be less relevant in explaining how the cryptocurrency market works. LÄS MER

 3. 3. In the era of a knowledge-based economy : A case study of knowledge sharing and how it is affected by organizational culture

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Viktor Arnesson; Ludwig Härneborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: The concept of knowledge sharing has become increasingly important as organizations recognize the possible benefits of utilizing existing knowledge internally. Organizations tend to fall short of realizing the utmost potential benefits of knowledge sharing, this tend to occur because of a lack of understanding of how different issues affects knowledge sharing, where one of the more significant is organizational culture. LÄS MER

 4. 4. Mångfald i företagsledningen : En studie utifrån vd:s, styrelseordförandens och styrelsens generationstillhörighet i svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alma Sternegård; Felicia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :diversity; top management team; senior executives; homogeneity; generation affiliation; generation y; generation x; generation babyboom; mångfald; företagsledning; ledande positioner; homogenitet; generationstillhörighet; generation y; generation x; generation babyboom;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie ligger i bristen av mångfald i svenska företagsledningar. För att skapa en större förståelse för rekryteringen av individer till företagsledningen, kan det således vara av betydelse att studera de individer som tillsätter ledningen, det vill säga vd, styrelseordförande och styrelsen. LÄS MER

 5. 5. Ekonomibyggnader för hästverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Charlotte Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Bygglov; ekonomibyggnad; hästverksamhet; ridhus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Planning and Building Act (2010:900), Chapter 9, Paragraph 3, regulates the types of buildings that may be built in rural areas without building permits for agriculture, forestry and other similar businesses. This legislation has been studied to find out whether it applies to buildings for equestrian purposes. LÄS MER