Sökning: "homogeneity"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet homogeneity.

 1. 1. In the era of a knowledge-based economy : A case study of knowledge sharing and how it is affected by organizational culture

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Viktor Arnesson; Ludwig Härneborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: The concept of knowledge sharing has become increasingly important as organizations recognize the possible benefits of utilizing existing knowledge internally. Organizations tend to fall short of realizing the utmost potential benefits of knowledge sharing, this tend to occur because of a lack of understanding of how different issues affects knowledge sharing, where one of the more significant is organizational culture. LÄS MER

 2. 2. Mångfald i företagsledningen : En studie utifrån vd:s, styrelseordförandens och styrelsens generationstillhörighet i svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alma Sternegård; Felicia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :diversity; top management team; senior executives; homogeneity; generation affiliation; generation y; generation x; generation babyboom; mångfald; företagsledning; ledande positioner; homogenitet; generationstillhörighet; generation y; generation x; generation babyboom;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie ligger i bristen av mångfald i svenska företagsledningar. För att skapa en större förståelse för rekryteringen av individer till företagsledningen, kan det således vara av betydelse att studera de individer som tillsätter ledningen, det vill säga vd, styrelseordförande och styrelsen. LÄS MER

 3. 3. Fabrication and characterisation of RGB LEDs based on nanowire technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Patrik Olausson; [2019]
  Nyckelord :RGB LEDs; InGaN; GaN; nitrides; platelets; nanotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The white light LEDs of today are usually based on a blue LED and a phosphor, converting the blue light to longer wavelengths. While these phosphor-converted LEDs are extremely efficient compared to incandescent light or fluorescent light, there is still plenty of room for improvement. LÄS MER

 4. 4. Socioekonomisk segregation i Gävles stadsplanering i jämförelse med nationella mål och strategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Amadeus Walldén; Thommy Lindholm; [2019]
  Nyckelord :socio-economic segregation; housing market; population composition; neighborhood effects; new exploitation; socioekonomisk segregation; bostadsmarknad; befolkningssammansättning; grannskapseffekter; nyexploatering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur socioekonomisk segregation behandlas och kommuniceras inom olika instanser. Studien undersöker om kommuner och nationella organ arbetar utifrån samma mål och strategier rörande socioekonomisk segregation. Studien har en lokal avgränsning till det nyexploaterade området Gävle strand i Gävle. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av e-tjänster i kommunal samverkan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linda Molin; Johanna Rydell; [2019]
  Nyckelord :E-services; digital services; e-government; collaboration between municipalities; collaboration of e-services; E-tjänster; digitala tjänster; e-förvaltning; kommunal samverkan; e-tjänstesamverkan;

  Sammanfattning : This study investigate a Collaboration between municipalities that cooperate to develop e-services. One larger municipality helps the smaller municipalities by providing them with fully developed e-services, help maintain a technical platform, support and materials in order for them to be able to drive their own process of change. LÄS MER