Sökning: "homogenous transformation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden homogenous transformation.

 1. 1. Afrikas eller Europas historia? : En kvalitativ läromedelsanalys av svenska läromedels syn på Afrikas historia under perioden 1960–2016

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Donjeta Osmani; [2020]
  Nyckelord :Eurocentrism; othering; orientalism; postcolonialism; teaching material analysis; Africa; history.; Eurocentrism; andrafiering; orientalism; postkolonialism; läromedelsanalys; Afrika; historia.;

  Sammanfattning : Sweden has gone from being a homogenous country to becoming a multicultural country during these past sixty years. Due to this reason history teaching and its’ teaching materials have been forced to adapt to the situation, however, some might have failed with doing so. LÄS MER

 2. 2. Vision based control and landing of Micro aerial vehicles

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för fysik och elektroteknik

  Författare :Christoffer Karlsson; [2019]
  Nyckelord :vision; control; system; quadcopter; python; camera; vision based; landning; crazyflie; optical; visual odometry; odometry; transformation; ArUco; Kalman filter; PID; marker; rigid transformations; drone; transform; control system; homogenous transformation; ORB; detection; marker detection; Drönare; kontroll; system; kontrollsystem; quadcopter; quadrocopter; kamera; vision; visionsbaserad; styrning; landning; crazyflie; optisk; transform; homogen transform; ORB; detektering; markör;

  Sammanfattning : This bachelors thesis presents a vision based control system for the quadrotor aerial vehicle,Crazy ie 2.0, developed by Bitcraze AB. The main goal of this thesis is to design andimplement an o-board control system based on visual input, in order to control the positionand orientation of the vehicle with respect to a single ducial marker. LÄS MER

 3. 3. Assessing the supplier selection problem for raw materials of different strategic importance. : Case study of a lithium-ion battery manufacturer in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Manuel Palacios; Bill Thernström; [2019]
  Nyckelord :Analytical Hierarchy Process; Supplier selection; Purchasing; Lithium-ion batteries;

  Sammanfattning : Many sectors and industries are being pushed by policymakers and consumers towards an industrial transformation to become more sustainable. This in order to reduce the negative impact on the environment caused by the emissions of toxic substances and greenhouse gases, as well to promote more efficient use of resources. LÄS MER

 4. 4. Transformera Nyhamnen : en studie av plats-specifika värden i en transformation av ett postindustriellt hamnområde i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Wide Persson; [2018]
  Nyckelord :transformation; platsspecifikt; postindustriell; hamnomvandling; plats-läsning; plats; nätverk; aktörer; dynamik; processer; Actor Network Theory;

  Sammanfattning : Urbaniseringen fortsätter att öka i värden, vilket sätter stor press på bebyggelseytan i växande städer. Industriella hamnområden har allt mer hamnat i fokus för stadsutveckling då de erbjuder ett attraktivt och havsnära läge. LÄS MER

 5. 5. Transformation of lignin into biobased thermoset

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linnea Cederholm; [2018]
  Nyckelord :lignin; microwave heating; solvolysis; biobased thermoset; lignin; mikrovågsbaserad teknik; solvolys; biobaserad härdplast;

  Sammanfattning : Combined microwave assisted extraction/degradation of technical lignin in green solvents was successfully employed to generate polyphenolic oligomers with lower Mw than the starting material. For Lignoboost, the highest liquid yield (65 %) was obtained in 20 min at 160 °C using ethanol as solvent. LÄS MER