Sökning: "homonationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet homonationalism.

 1. 1. Vända flaggan efter vinden - en kritisk diskursanalys av Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 utifrån teorin om homonationalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :homonationalism; nationalism; critical discourse analysis; LGBTQ; Swedish politics homonationalism; kritisk diskursanalys; HBTQ; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 med hjälp av metoden kritisk diskursanalys och Jasbir K. Puars teori om homonationalism, för att se vad partierna säger om HBTQ-personers rättigheter. LÄS MER

 2. 2. SD - ett parti för HBTQ-personer? En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter över tid utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sonja Jansson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; sverigedemokraterna; nationalism; homonationalism; hbtq-rättigheter; General Works;

  Sammanfattning : Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter har länge varit omtalad. De har generellt setts som homofientliga i media och av andra politiker. 2019 verkar däremot en förändring ha skett då de presenterar nya, möjligtvis mer HBTQ-vänliga, förslag. LÄS MER

 3. 3. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER

 4. 4. Den svenska queerhetens gränser - En studie av rasifierade homo- och bisexeulla personers erfarenheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Baledi Rena; [2019]
  Nyckelord :Qpoc; homonationalism; Sara Ahmed; whiteness; vithet; racialization; rasifiering;

  Sammanfattning : In this thesis I interview three Swedish-born or raised racialized gay and bisexual individuals. The purpose is to examine the interviewees' experiences of being racialized and gay/bisexual in Sweden, and how they handle their experiences on an individual level. To do so I use queer theory and Sara Ahmed's phenomenology. LÄS MER

 5. 5. Queering Space in a Place Within a Place? : Geographical Imaginations of Swedish Pride Festivals

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Julia Lagerman; [2018]
  Nyckelord :Pride; LGBTQ; Queer Geography; Homonationalism; City Branding;

  Sammanfattning : I have used Massey’s (1995) concept of Geographical Imaginations together with Ahmed’s (2006) Queer Phenomenology to research the different meanings attached to Pride festivals in Stockholm and Gothenburg. In this thesis, Pride is defined as a contested place, which is held in places. LÄS MER