Sökning: "homophobia"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet homophobia.

 1. 1. Peruvian Trainee Teachers as Mestizas. Pedagogies of Tolerance and Respect Towards Gay and Lesbian People

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Magrith Mena Portocarrero; [2020]
  Nyckelord :Tolerance; Respect; Standpoint theory; Gay; Lesbian; Engaged pedagogy; Mestiza consciousness; Nos otras; Gender binary discourse; Border crossing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Given the polarized political context in Peru that was provoked by the inclusion of LGTBIQ+ identities in the official school curriculum, this study analyzes the meanings that students of pedagogy in Lima ascribe to tolerance and respect towards gay and lesbian people, and how these meanings inform their pedagogical practices. Based on two focus groups and eight individual interviews grounded in standpoint theory, this study engages in a dialogue with the work of Wendy Brown regarding tolerance. LÄS MER

 2. 2. he realities on being on the fringe of society. Separatism within the LGBT-movement in Sweden and United Kingdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Razi Ullah; [2019-09-13]
  Nyckelord :Queer people of colour; separatism; LGBT; intersectionality; interchangeable accounts; Instagram; white-washing; racism; homophobia; England; Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the reason for why queer people of colour create separatist groups and events from the LGBT movement. In a comparative analysis between separatist groups inEngland and Sweden the aim is to find out what function separatist groups have in the LGBT movements of these countries, when they are supposed to be open and welcome to all. LÄS MER

 3. 3. Homofiljakt, humlegårdsherrar och homosexuellt frimureri : En komparativ studie av tidningarnas bevakning av rättsaffärerna Kejne och Haijby under 50-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Samuel Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :legal scandals; corruption; homophobia; history of press; rättsrötan; haijbyaffären; kejneaffären; homofobi; presshistoria;

  Sammanfattning : This thesis focuses on public attitudes towards homosexuality in Sweden during the 1950s. It analyses four newspapers’ coverage of the conspiracy theories and the accusations aimed at government officials concerning homosexual freemasons, government corruption, and the authorities’ protection of those who were suspected of sexually abusing young men. LÄS MER

 4. 4. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Den Georgiska Paradoxen: En uppsats om homofobi och diffusion i Georgien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonathan Lundborg; [2019]
  Nyckelord :Georgia; Homophobia; Division of labor; Global witness; Global repercussion; Hypermasculinity; Diffusion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses the Georgian paradox, a contradiction between liberal LGBTQ lawmaking and a public opinion with anti-LGBTQ attitudes. The paradox consists in the clash of globally formed formal rules and the more traditional informal institutions. The text focuses on credible explanations to the paradox. LÄS MER