Sökning: "homophobia"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet homophobia.

 1. 1. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Den Georgiska Paradoxen: En uppsats om homofobi och diffusion i Georgien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonathan Lundborg; [2019]
  Nyckelord :Georgia; Homophobia; Division of labor; Global witness; Global repercussion; Hypermasculinity; Diffusion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses the Georgian paradox, a contradiction between liberal LGBTQ lawmaking and a public opinion with anti-LGBTQ attitudes. The paradox consists in the clash of globally formed formal rules and the more traditional informal institutions. The text focuses on credible explanations to the paradox. LÄS MER

 3. 3. "Det finns liksom lagar för vad man får tänka och känna." : Om lesbiskhet som problem och identitet i tre svenska ungdomsromaner.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Malmberg; [2018]
  Nyckelord :lesbianism; youth literature; queer theory; heteronormativity; lesbiskhet; ungdomslitteratur; queerteori; heteronormativitet;

  Sammanfattning : My intention with this essay is to analyze how lesbianism is described in Swedish youth literature. I have done a queer reading of three books written in the 2000’s to find out if lesbian love is described as a problem, and if it isn’t: what it causing problems in the novels? When reading the novels I have also observed how the environment and the characters themselves perceive lesbian identity. LÄS MER

 4. 4. Intergenerational transmission of homophobia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :August Hörlén; [2018]
  Nyckelord :Intergenerational transmission; homophobia; epidemiological ap- proach.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Previous studies are divided in the question if there exist an intergen- erational transmission of homophobia, whereas some have found a weak or no relationship, while others found a positive relationship. This paper uses the epidemiological approach by Fernandez (2010). The method regress sec- ond generation immigrant on ancestral country values. LÄS MER

 5. 5. Possessing a stigmatized identity: A qualitative study on concealment and self-disclosure among non-heterosexual women in the United States

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emily Catanuso; [2018]
  Nyckelord :concealment; hypervigilance; interpretative phenomenological analysis; self- disclosure; self-regulation; sexual minorities; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study employed an interpretative phenomenological analysis (IPA) approach aimed at exploring the lived experience of non-heterosexual women regarding concealment and self- disclosure of their sexual minority status. Participants were recruited through known LGBT networks in the Washington D.C. area. LÄS MER