Sökning: "homosocialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet homosocialitet.

 1. 1. “Vad trevligt att få träffa VD:n!”- Ja, men det är hon här bredvid mig.“ -En kvalitativ studie om kvinnors upplevda karriärhinder inom banksektorn”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Hornbek; Mikaela Lindmark; [2021]
  Nyckelord :Career barriers; banking sector; female bank managers; gender; gender structures; experiences; Karriärhinder; banksektorn; kvinnliga bankchefer; genus; könsstrukturer; upplevelser;

  Sammanfattning : Women's participation in the labor market has increased significantly since the 1970s, but thediscussion about their absence from several top positions has long been relevant. The financialsector performs second-worst from a gender equality perspective. LÄS MER

 2. 2. "I sprickorna kommer maskuliniteten in" : En kvalitativ studie om maskulinitetskonstruktioner i Håkan Hellströms låttexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Matilda Kruuna; [2021]
  Nyckelord :performativitet; homosocialitet; genusslentrian; Håkan Hellström; maskulinitet; närläsning;

  Sammanfattning : Maskulinitet kan förstås som något en gör, och uttrycker genom tal och handlingar. Musik ochlåttexter är en arena där maskulinitetskonstruktioner kan synliggöras. Håkan Hellström är en avSveriges största manliga artister och hans låttexter har studerats tidigare kring bland annat hur dekonstruerar maskulinitet. LÄS MER

 3. 3. ”Upp på bordet och dansa lite sexy”: Inkluderande maskulinitet i svenska ungdomsserien Eagles

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jimmy Jonecrantz; [2021]
  Nyckelord :Genus; Maskulinitet; Inkluderande maskulinitet; Homohysteri; Homosocialitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Trots att forskning i västerländska länder visat på en förändring i hur unga män uttrycker manlighet och vänskap, så kallad inkluderande maskulinitet (Anderson, 2012; McCormack, 2013), så har detta ännu inte gjort något större avtryck i svensk maskulinitetssforskning. Denna bidrar till detta forskningsfält genom att studera hur maskulinitet uttrycks i den svenska ungdomsserien Eagles, med hjälp av en textuell-kontextuell-sociohistorisk modell utvecklad av Lindgren (2009). LÄS MER

 4. 4. Konstruktioner av kön och ledarskap : En representationsanalys av en tv-serie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lovisa Larsson Lamprecht; [2021]
  Nyckelord :Representation; konstruktioner av kön; könsmärkning; könssegregation; könsmaktssystem; homosocialitet;

  Sammanfattning : This essay examines constructions of gender in organizations through cultural material. The Swedish TV show Top Dog is analysed through a representation analysis. The research questions are about how the TV show produces or re-produces constructions of gender through gender patterns. LÄS MER

 5. 5. “Det är så homogent så det inte är klokt” : En kvalitativ studie om jämställdhetsinriktat förändringsarbete inom räddningstjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shuaib Alkhammasi; Katerina Shyshko; [2021]
  Nyckelord :jämställdhetsinriktat förändringsarbete; nätverk jämställd räddningstjänst NJR ; homosocialitet; positiv särbehandling;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats, “Det är så homogent så det är inte klokt”- En kvalitativ studie om jämställdhetsinriktat förändringsarbete inom räddningstjänsten, är en studie som undersöker förhållningssättet till jämställdhetsarbetet bland medarbetarna på olika hierarkiska nivåer inom ett räddningsförbund. För att kunna uppnå studiens syfte på ett genomgripande sätt valde vi även att undersöka om medlemskapet Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR) har utgjort någon påverkan på medarbetarnas och chefernas förhållningssätt till jämställdhetsinriktad förändringsarbete. LÄS MER