Sökning: "homosociality"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet homosociality.

 1. 1. Sveriges mäktigaste kvinnor är fortfarande underordnade män : En kvalitativ studie om hur kvinnor i Sveriges riksdag upplever maktförhållanden inom politiken i relation till det globala delmålet 5.5

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Ellen Ericsson; Joanna Jarlén; [2020]
  Nyckelord :Equality; Politics; Power; Gender; Gendered; Gender system; Glass Ceiling; The Inequality System; The Sustainable Development Goals; Intersectionality; Homosociality; Jämställdhet; Politik; Makt; Könsmaktsordning; Genus; Könad; Genussystem; Glastak; Ojämlikhetssystem; Intersektionalitet; Homosocialitet; Globala Målen;

  Sammanfattning : Jämställdhet är någonting som diskuteras flitigt i politiska debatter. Det blir bättre och bättre världen över men kvinnor ses fortfarande inte ha lika mycket inflytande över beslutsfattande processer som män. Maktpositionerna domineras än idag av män och Sverige är ett av de länder som ännu inte har haft en kvinnlig statsminister. LÄS MER

 2. 2. The (Homo)Social Criteria- A qualitative study of homosocialty in the recruitment process to top management teams in Swedish tech-influenced start-ups

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Josefine Hedegård; Inga Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Gender Diversity; Top Management Team; Recruitment; Homosocial; Start-up;

  Sammanfattning : Purpose - There are several benefits originating from gender diversity, such as improved decision-making and innovation, arguably important for a start-up. Contrastingly, the context of tech-influenced Swedish startups' TMTs are rather male dominated. LÄS MER

 3. 3. Kvinnoförtrycket i virtuella spelvärlden : “Vi är som slagpåsar” - En kvalitativ intervjustudie om kvinnors upplevelser av spelvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Denis Mehmeti; Devin Radianu; [2020]
  Nyckelord :Sociology; subordination; power relations; gender; misogyny; male dominance; Sociologi; underordning; maktrelationer; genus; misogyni; manlig dominans;

  Sammanfattning : This essay is based on a study that presents the result of interviews directed at women who are integrated in the gaming community. The purpose is to get clarification on the topic about how women experience gaming and if they are treated differently than men in the community. LÄS MER

 4. 4. Förtroendets makt : En retorik- och genusanalys av influencers förtroendeskapande på YouTube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mintrah Blomquist; Jonna Jansson; [2020]
  Nyckelord :Influencer; YouTube; trust; credibility; gender stereotypes; homosociality; Influencer; YouTube; förtroende; trovärdighet; genusstereotyper; homosocialitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur manliga och kvinnliga influencers skapar förtroende och konstruerar genus i sina videoklipp på YouTube år 2019. Med ett starkt ethos byggt på förtroende får influencers makt att påverka sina följare och deras syn på bland annat genus, vilket ger dem en viktig normskapande funktion. LÄS MER

 5. 5. Examining Discourses of Women in Ground Close Combat : How the potential for gender equality in the British Armed Forces has been limited by the construction of gender differences.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Amelia Pulvertaft; [2020]
  Nyckelord :Military masculinities; male dominated organisations; British Armed Forces; Armed Forces; gender equality; female inclusion; homosociality; cohesion; women;

  Sammanfattning : In 1997, 70% of British Armed Forces roles were opened to women. Women were still excluded from ground close combat (GCC) roles, where the primary purpose is to close in on and kill the enemy at short range, usually under 30 metres, using weaponry or hand to hand combat. LÄS MER