Sökning: "hongkong"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet hongkong.

 1. 1. MOTSTÅND PÅ SOCIALA MEDIER: YOUTUBE : En kvalitativ innehållsanalys av motståndsrörelsen i Hongkong 2019

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Khaliun Sukhbaatar; [2020]
  Nyckelord :Hong Kong; YouTube; social media; democracy; extradition bill; resistance movement.; Hong Kong; Youtube; sociala medier; demokrati; utlämningsförslag; motståndsrörelse.;

  Sammanfattning : Social media is increasingly being used as a forum to engage in political events and using different kinds of social platforms has become an easier and faster way to conveying political messages to the outside world. The purpose of this study is to investigate how the social media platform YouTube is used as an instrument for a resistance movement and how the content in these videos are continuously changing by studying a specific case that takes place over a long period of time. LÄS MER

 2. 2. Legitimitet genom den språkliga diskursen : En diskursanalys av Global Times och Hong Kong Free Press gällande protesterna i Hongkong 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; dagstidningar; Mänskliga Rättigheter; Human Right and Democracy Act of 2019; Protester och Basic Law Discourse; Newspapers; Human Rights; Human Rights and Democracy Act of 2019; Protests and Basic Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en diskursanalys av den Kina-ägda tidningen Global Times och Hongkong-ägda Hong Kong Free Press gällande artiklar relaterade till de pågående protesterna i Hongkong. Konflikten tycks ha delats upp i två läger ett som representerar ”fastlands Kina” och ett som representerar ”Hongkongborna”. LÄS MER

 3. 3. One country, One system? : -En kvalitativ fallstudie om konflikten mellan Hongkong och Kina

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Thilda Knöös; [2020]
  Nyckelord :Hong Kong; China; National security; Internal security;

  Sammanfattning : The tensions between China and the special administrative region of Hong Kong have increased rapidly during the last decade. Freedomhouse have concluded that Hong Kong is going through a development that is characterized with less freedom, and less democratic reforms and towards a more authoritarian path. LÄS MER

 4. 4. VALUE-AT-RISK ESTIMATION USING GARCH MODELS FOR THE CHINESE MAINLAND STOCK MARKET

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Dongya Zhou; [2020]
  Nyckelord :Volatility; Exponential-GARCH; VaR; Dynamic correlation;

  Sammanfattning : With the acceleration of economic globalization, the immature Chinese mainland stock market is gradually associated with the stock markets of other countries. This paper predict the return rate of Chinese mainland stock market using several models from GARCH family, test the predictability by calculating Value-at-Risk, also capture the dynamic correlation between other fifive countries or region and mainland China by DCC-GARCH model. LÄS MER

 5. 5. Analys av lagerplacering för att möta kundernas krav

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jonna Hedlund; Josefine Römert Nockmar; [2019]
  Nyckelord :Logistik; lokaliseringsproblem; lagerplacering; tyngdpunktsmetoden;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos iDeal of Sweden som arbetar med att designa och sälja exklusiva mobiltillbehör. Företaget har expanderat snabbt och har för varje år mer än dubblat sin omsättning. Från 2013 när iDeal of Sweden grundades till 2018 har omsättningen utvecklats till 430 miljoner kronor och målet för 2019 är 1 miljard kronor. LÄS MER