Sökning: "honkanen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet honkanen.

 1. 1. LANGUAGE WORK AT A SWEDISH MULTINATIONAL Employees’ Perceptions of Language Management and Policy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Katarina Honkanen; [2019-09-25]
  Nyckelord :Language management; Standardisation; Needs analysis; Writing guidelines;

  Sammanfattning : This study investigates language workers’ perceptions of the implementation and possible outcomes of new guidelines aimed to increase consistency in communication. A needs analysis establishes both present and target levels of consistency in the company’s written communication. LÄS MER

 2. 2. "De bygger ett nytt liv i ett nytt land" : En kvalitativ intervjustudie om nyanländas och etablerade svenskars erfarenheter av social integration och dess betydelse för nyanländas integrationsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Andersson; Jennie Honkanen; [2019]
  Nyckelord :integration; social integration; integration project; Sweden; Diaz s integration model; Berry s acculturation model; integration; social integration; integrationsprojekt; Sverige; Diaz integrationsmodell; Berrys ackulturationsmodell;

  Sammanfattning : Integration har på senare år fått stort utrymme i den samhälleliga såväl som den politiska debatten. Integration är en dubbelriktad process som betonar det ömsesidiga ansvaret och tillmötesgåendet mellan etablerade svenskar och nyanlända. LÄS MER

 3. 3. Disruptive Talent Management : A case study of a talent management system in times of disruptive technology advancements

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hong Zhu; Daniel Honkanen; [2018]
  Nyckelord :Talent management; Talent Management Systems; Resource-based view; Technology advancements;

  Sammanfattning : The relatively new concept of talent management has been recognized to have a strategic role in disruptive business environments by both researchers and practitioners. A resourced-based view proposes that organizations should focus on internal resources and foster their own unique resources, for instance human resources. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor mitt i livet : om karriärbyten som kvinna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engholm; Karolina Treson; [2018]
  Nyckelord :kvinnor i karriären; karriärbyten; brytpunkter; personlig utveckling.;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ studie i varför kvinnor väljer att lämna en anställning och byta yrke. Studien utgår ifrån en enkät som är sammanställd och analyserad med hjälp av karriärteorin från Hodkinson och Sparkes (1997) där forskarna talar om tre olika brytpunkter, påtvingade, frivilliga och strukturella brytpunkter. LÄS MER

 5. 5. The Role of Cross-Sectional Partnerships in Global Climate Governance - A Case Study of the World Wildlife Fund-Coca-Cola Green Alliance. An Effective Form of Green Capitalism or an Example of Corporate Greenwashing

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Netta Juulia Honkanen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER