Sökning: "honor violence"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden honor violence.

 1. 1. Vad säger ni om mäns våld mot kvinnor? : En diskursanalys utifrån en politisk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Hedlund; Marielle Lindelöf; [2023]
  Nyckelord :equality; gender; grievability; intimate partner violence; masculinity; violence against women; political discourse;

  Sammanfattning : Men’s violence against women is a common social problem affecting many women worldwide. How the problems are described will influence social work, thus making it important to grasp the discourse regarding men’s violence against women. LÄS MER

 2. 2. Dokument analys om riskbedömningsinstrument för polis och socialtjänst inom hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Mingungu; Wigerström Björkqvist Siri; [2023]
  Nyckelord :honor-related violence; Patriark; social service; police; hedersrelaterat våld; Patriark; polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allvarliga fall av hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats, vilket har berört och skakat om det svenska samhället. De främsta anklagelserna mot dessa utsatta kvinnor är att de har kränkt familjens heder. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck : En systematisk litteraturstudie om problemförståelse, arbetssätt och brister

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Rijalda Gruda; Elif Ilyaz; [2023]
  Nyckelord :Social services; Honor; Sweden; Culture; Honor-related; Violence; Shortcomings;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression has become increasingly noticed in Swedish society due to unfortunate cases regarding young women and the normative culture of their families. For this reason the honor-related research field in Sweden has also increased and several studies have been carried out on. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorers perspektiv på arbete med grundskoleelever utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck – En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Umut Yasar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression (HRVF) has long been an important topic and discussed from many different perspectives. Violence motivated by honor is a serious social problem that affects human rights in that the violence on a large scale involves restrictions of various kinds. Especially in cases where children are involved. LÄS MER

 5. 5. Våld och förtryck i hederns namn : Kvinnors roll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Aya Hourani; [2022]
  Nyckelord :honor killing; honor violonce; våld och förtryck i hederns namn; heder; våld;

  Sammanfattning : In violence and oppression in the name of honor, both women and men can be victims and perpetrators in different ways in this practice. In many countries, honorary standards are accepted. LÄS MER