Sökning: "hoppfullhet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet hoppfullhet.

 1. 1. Upplevelser av bemötandet inom psykiatrisk heldygnsvård hos personer med självskadebeteende

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nils Eriksson; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Upplevelser; bemötande; självskadebeteende; NSSI; EIPS; patienter; vårdpersonal; heldygnsvård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Personer med självskadebeteende har en svår problematik som kan vara svår för utomstående och vårdpersonal att förstå. När personer med självskadebeteende har ohanterbar problematik och kan utgöra en fara för sig själva kan de bli inlagda på psykiatrisk heldygnsvård. LÄS MER

 2. 2. Kommer mitt barn att dö i cancer? : En kvalitativ studie om känslor hos föräldrar vars barn genomgår cancerbehandling - baserad på självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hannah Andersson; Michaela Årestad; [2021]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; känslor; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 300 barn av cancer varje år vilket innebär att även flera föräldrar blir involverade i sjukdomen. Behandlingsmöjligheterna är goda och fler barn botas idag än tidigare. Behandlingarna är påfrestande för barnet, men även för föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av radikal prostatektomi : Sexuell hälsa och urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Andersson; Rebecca Hagstedt; [2021]
  Nyckelord :Complications; prostate cancer; radical prostatectomy; sexual health; urinary incontinence; Komplikationer; prostatacancer; radikal prostatektomi; sexuell hälsa; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 män per år av prostatacancer och av dessa är det cirka 3000 som genomgår en radikal prostatektomi. Vanliga komplikationer som uppstår efter operationen är erektil dysfunktion och urininkontinens. Detta kan medföra att livskvalitet påverkas och ett lidande kan uppstå. LÄS MER

 4. 4. Vintermörkrets påverkan på studenter vid Umeå universitets psykiska mående : En kvalitativ studie om mörker och säsongsdepression

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Grundström; Viktor Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :Seasonal Affective Disorder; winter blues; årstidsbunden depression; vinterdepression; ljusterapi; D-vitamin;

  Sammanfattning : The changes of the seasons are a phenomenon we as people in many cases are affected by multiple times a year. However, how much this change affects us differs from where in the world you live. LÄS MER

 5. 5. Från klassrummet till Madison Square Garden - Hur en logotyp kan utformas för ett band

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Fanny Bidenäs; Maja Haglund; [2020]
  Nyckelord :logotyp; genre; värdeord; positionering; musikbranschen; varumärke;

  Sammanfattning : Musikindustrin är en tuff bransch med hög konkurrens. För att en musiker idag ska kunna bli framgångsrik gäller det att ha ett genomtänkt varumärke som kan representera musikerns image. LÄS MER