Sökning: "horisont"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet horisont.

 1. 1. Gravitational Collapse of a Massless Scalar Field in a Theory of Minimally Modified Gravity

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Atabak Fathe Jalali; [2024]
  Nyckelord :Theoretical physics; astrophysics; modified gravity; minimally modified gravity; gravitational collapse; VCDM; scalar collapse; apparent horizon; numerical relativity; Teoretisk fysik; astrofysik; modifierad gravitation; minimalt modifierad gravitation; gravitationskollaps; VCDM; skalär kollaps; uppenbar horisont; numerisk relativitet;

  Sammanfattning : This thesis explores the spherically symmetric gravitational collapse of a massless scalar field in a minimally modified gravity theory denoted VCDM (V replaces $\Lambda$ in the $\Lambda$CDM abbreviation), a class of theories propagating the same degrees of freedom as general relativity at the expense of broken 4D diffeomorphism invariance. Numerical evolution of the equations of motion reveals that for small initial scalar profile amplitudes, no black hole forms from the collapse. LÄS MER

 2. 2. Förlängande rörelser. En livsvärldsstudie om kroppslig vakenhet hos en grupp elevassistenter på en anpassad gymnasieskolas individuella program

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Hellqvist; [2023-11-08]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; levd kropp; horisont; relation; anpassad gymnasieskola; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien följer en specifik grupp elevassistenter och elever på en anpassad gymnasie skola, individuellt program. Syftet är att undersöka hur elevassistenternas samspelande arbete gestaltar sig i relation till de egna eleverna, vilket i sin tur ses som en del av elevernas förutsättningar för lärande. LÄS MER

 3. 3. HORISONT 2020:S EFFEKT PÅ BNP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Axelsson; [2023-02-10]
  Nyckelord :EU-finansiering; BNP; ekonomisk tillväxt; Romermodellen; makroekonomi; effektivitet; Horisont 2020.;

  Sammanfattning : This paper aims to study how the EU-programme Horizon 2020 has impacted the GDP of the EU member states from its implementation in 2014 through 2020. Horizon 2020 was created to spur European research and innovation with the aim of increasing EU member states’ GDPs, and thus the cumulative GDP of the EU. LÄS MER

 4. 4. Aluminum levels in the O-horizon of soils near Sundsvall, Sweden : Are levels of Al elevated due to smelter emission?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Mattias Sundin; [2023]
  Nyckelord :Aluminium; Smelter emissions; O-horizon; Al concentration; Scots’ pine needles;

  Sammanfattning : Aluminum (Al) is a potentially toxic element for humans, animals, and plants. Al emitted from smelter plants is one source of Al that may be responsible for increased exposure to humans and the environment. LÄS MER

 5. 5. Skiftesreformernas påverkan på Nåntuna : en blick in i dåtid, nutid och framtid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isak Bergman; [2023]
  Nyckelord :Nåntuna Uppsala Skiftesreformer Kulturgeografi Sydöstra staden;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser skiftesreformernas påverkan på Nåntuna, med ett fokus på tidsperioden 1640–1863, och innefattar även konsekvenserna av skiftesreformerna som syns än idag, såväl som områdets omstridda framtid som en del av den aktiva samhällsdebatten i Uppsala stads sydöstra stadsdelar. Undersökningens syfte är att undersöka hur markanvändningen i Nåntuna har förändrats över tid, såväl som hur bebyggelsen och vägarna utvecklats genom skiftesreformernas konsekvenser. LÄS MER