Sökning: "horisontell samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden horisontell samverkan.

 1. 1. Såret som aldrig läkte- en intervjuundersökning med distriktssköterskor i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Andersson; Jenny Johansson; [2019-11-25]
  Nyckelord :svårläkta sår; distriktssköterska; kommunal hälso- och sjukvård; samverkan; samarbete; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Background: Treating wounds are the most common care actions regardless care unit. Wounds that have not healed within six weeks are classified as chronic ulcers. The district nurse has a responsibility to supervise and organize the work as well as collaborating with other professions. LÄS MER

 2. 2. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 3. 3. Operativ myndighetssamverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nils Henrik Thapper; [2019]
  Nyckelord :Nyinstitutionell teori; integration; samverkan; myndighetssamverkan; Kriminalvården; Polisen; Socialtjänst; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett aktuellt pilotprojekt avseende myndighetssamverkan mot grovt våld i en större svensk stad har studerats med fokus på samverkan på operativ nivå. Studiens syfte är att bidra med kunskap om faktorer som främjar respektive motverkar myndighetssamverkan. Studien har omfattat den operativa nivån i projektet. LÄS MER

 4. 4. En undersökning om faktorer som påverkar assisterad utrymning vid brand på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lamija Catovic; Chatarina Alniemi; [2018]
  Nyckelord :evacuation; egress:egress modelling; problems; hospital; horizontal evacuation; strategy; evacuation strategy; hospital evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom det är svårt att utföra utrymningsövningar på sjukhus då patienters liv och hälsa är i fara är det svårt att veta vilka faktorer som påverkar utrymningssituationen i störst utsträckning. Detta arbete utreder de faktorer som påverkar assisterad sjukhusutrymning. LÄS MER

 5. 5. Ämnesintegration mellan matematik och karaktärsämnet på fordons- och transportprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Wulff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnesintegration är en arbetsmetod som används för att förena olika ämnen genom samverkan; före¬liggande studie kommer specifikt behandla förhållandet mellan matematik och fordons- och transportprogrammets karaktärsämne. Metoden används både för att motivera elever och skapa meningsfullhet i undervisningen. LÄS MER