Sökning: "horisontell specialisering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden horisontell specialisering.

 1. 1. Mellan stuprör och hängrännor – Om skillnader i strategers strategier beroende på organisationsstruktur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Hellsten; [2021-06-11]
  Nyckelord :organisationsstruktur; horisontell specialisering; hierarkisk position; strateger; tjänstepersoner strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att ytterligare öka kunskapen om offentliga tjänstepersoner och vadsom påverkar dem. Det existerar mycket forskning om tjänstepersoner, men uppsatsenfyller en lucka i befintlig forskning genom att explicit studera hur organisationsstrukturpåverkar strateger. LÄS MER

 2. 2. Professionella som byter bransch : Hur vill de bli styrda?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anders Borg; [2013]
  Nyckelord :Professionell; Ledarskap; medarbetarskap; självstyrning; vertikal integration; horisontell specialisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to extend the understanding of how professionals in modern organisations want to be managed. We especially investigate professionals changing industries to describe if, and how, aprofessional in this situation is becoming a professional again after the change. LÄS MER