Sökning: "horisontell utvidgning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden horisontell utvidgning.

  1. 1. Glid på en livsstil : en studie om branschglidningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :KATARINA ASPLUND; [2011]
    Nyckelord :lifestyle; branschglidning; brand extension; brand stretching; brand territory; livsstil; horisontell utvidgning; varumärkesutvidgning;

    Sammanfattning : Varumärkesutvidgning är i dag en trend inom affärsutveckling, då metoden underlättaringången på nya marknader. Utvidgningar är dock ingen genväg till en garanteradpublikframgång. LÄS MER