Sökning: "horizontal"

Visar resultat 1 - 5 av 1016 uppsatser innehållade ordet horizontal.

 1. 1. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER

 2. 2. Att gestalta tillsammans med förebilder : i Lewerentz anda på Östra kyrkogården

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Tenje Persson; [2021]
  Nyckelord :landskapsariktektur; kyrkogård; minneslund; Sigurd Lewerentz; askgravlund; Östra kyrkogården; begravningsplats; förebild;

  Sammanfattning : The Eastern cemetery in Malmö, designed by the architect Sigurd Lewerentz just over 100 years ago, is a valuable architectural heritage. The following master thesis explores the challenging task of how to develop and care for such an architectural heritage, a task which requires knowledge not only of the specific location, but also the architect as well as cemetery architecture and design. LÄS MER

 3. 3. Enhancement of Industrial Horizontal Rubber Injection Moulding Machine Feeding System

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Minchin John; Krishnakumar Balakrishnan; [2021]
  Nyckelord :Feeding system; Industrial horizontal rubber injection moulding machine; FEM analysis;

  Sammanfattning : This study aims to improve the design of the feeding system of industrial horizontal rubber injection moulding machines. There are many ways to implement this research. Still, the suitable design is to implement such a mechanism that will help reduce the operator intervention in the feeding system of the injection moulding machine. LÄS MER

 4. 4. Mind the Gaps : Why de facto protection of human rights on social media is so difficult and what could be done about it

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helena Borgå; [2021]
  Nyckelord :social media; Facebook; freedom of expression; right to privacy; normative conflict mediation; the identity of legal systems; legal pluralism; international legal subjectivity;

  Sammanfattning : This thesis explores if and how states can regain control over large social media platforms like Facebook, and by doing so ensuring that individuals on those platforms can de facto enjoy their human rights, as enshrined in international treaties. Today, the platforms are crucial facilitators of human rights but at the same time facilitators of threats towards the enjoyment of the same rights. LÄS MER

 5. 5. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER