Sökning: "hormonbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet hormonbehandling.

 1. 1. Anabola hormoners effekt på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jonas Svensson; Erik Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Growth hormone; testosterone; hormone replacement therapy; physical function; elderly;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Medelålders och äldre män är en stor patientgrupp inom fysioterapi. Åldrande minskar kroppsliga nivåer av testosteron och tillväxthormon hos denna patientgrupp. Detta kan bidra till försämring av rörelseapparatens kapacitet. LÄS MER

 2. 2. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Nyckelord :pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Sammanfattning : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. LÄS MER

 3. 3. Den yngre kvinnans upplevelser av att leva med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Broder; Maria Johansson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; information; stöd; sociala relationer; ung kvinna; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancerdiagnos och varje år insjuknar ca. 470 kvinnor under 40 års ålder i Sverige. För behandling av bröstcancer finns kirurgi-, strål-, cytostatika- och hormonbehandling som alternativ. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser före och efter mastektomi relaterat till bröstcancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Molavi; Emma Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Breast neoplasms; experience; mastectomy; women; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerdiagnosen hos kvinnor. Förstahandsbehandlingen av bröstcancer är kirurgi, antingen som enskild behandling eller i kombination med strålning, cytostatika eller hormonbehandling. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att genomgå behandling vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecca Andersson; Frida Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Behandling; bröstcancer; livsvärld; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:Bröstcancer utgör 30% av cancerfallen hos kvinnor och är därmed den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Behandlingen för bröstcancer är kirurgi, cellgifter, strålning och hormonbehandling. Behandlingen och dess biverkningarna har en stor inverkan på livet vilket bidrar till känslomässiga reaktioner. LÄS MER