Sökning: "hormone replacement therapy"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hormone replacement therapy.

 1. 1. Anabola hormoners effekt på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jonas Svensson; Erik Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Growth hormone; testosterone; hormone replacement therapy; physical function; elderly;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Medelålders och äldre män är en stor patientgrupp inom fysioterapi. Åldrande minskar kroppsliga nivåer av testosteron och tillväxthormon hos denna patientgrupp. Detta kan bidra till försämring av rörelseapparatens kapacitet. LÄS MER

 2. 2. Effekt av sojaisoflavoner på blodtryck hos postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Cecilia Assarsson; Camilla Hansson; [2017-06-07]
  Nyckelord :Blodtryck; hypertoni; sojaisoflavoner; ytoöstrogener; menopaus; postmenopausala kvinnor; blood pressure; hypertension; soy isoflavones; phytoestrogens; menopause; postmenopausal women;

  Sammanfattning : Title: The Effect of Soy Isoflavones on Blood Pressure in Postmenopausal WomenAuthor: Cecilia Assarsson & Camilla HanssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2017Background: During menopause the production of estrogen in women gradually decreases. This increases the risk of hypertension which in turn can cause cardiovascular disease. LÄS MER

 3. 3. Vilken betydelse har val av progestagen-typ respektive behandlingsregim för bröstcancerrisk vid hormonersättningsterapi (HRT)?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nataliya Sinchugova; [2015]
  Nyckelord :hormone replacement therapy; breast cancer; hormonersättningsterapi; bröstcancer;

  Sammanfattning : Hormonersättningsterapi (HRT) används för att lindra vasomotoriska och urogenitala symtom associerade med klimakteriet. Eftersom behandling med enbart östrogen förknippats med endometriell hyperplasi och livmodercancer, tillsätts progestagener till östrogen-beredningar i HRT hos kvinnor med intakt livmoder för att motverka den proliferativa effekten av östrogen och förebygga cancerutveckling i livmodern. LÄS MER

 4. 4. Kvinners Utløpsdato? : bilde og forståelsen av klimakteriet, kjønn og aldring i dagspressen og blant middelaldrende kvinner

  Master-uppsats,

  Författare :Trine Iren Jønland Højsgaard; [2012]
  Nyckelord :Menopause; Climacteric; Middle-aged women; Media; Discourse; Aging;

  Sammanfattning : Menopause is a period of biological transition in middle-aged women, when oestrogen levels gradually drop. After menopause women no longer can give birth to children. LÄS MER

 5. 5. Use of soy isoflavones as alternative to hormone replacement therapy (HRT) for women in menopause

  L3-uppsats, SLU/Horticulture

  Författare :Jenny Edefuhr; [2007]
  Nyckelord :isoflavone; phytoestrogen; daidzein; genistein; equol; soy; supplements; estrogen receptors; menopause;

  Sammanfattning : The loss of estrogen following menopause can have several effects, including reduction of bone mass, menopausal symptoms, such as hot flushes, decreased cognitive function, vaginal atrophy, and hypercholesterolemia. Traditional treatment of menopausal symptoms using hormone replacement therapy is associated with an increased risk of breast- and endometrial cancer, as well as an increased risk of cardiovascular disease. LÄS MER