Sökning: "hormone replacement treatment"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hormone replacement treatment.

 1. 1. Nya sexuella kroppar, känslor och rum : - Att navigera sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malte Magnusson; [2022]
  Nyckelord :hormone replacement treatment; gender affirming health care; sexual health; testosterone; transgender; hormonbehandling; könsbekräftande vård; sexuell hälsa; testosteron; transperson;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vuxnas erfarenheter av sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron, samt erfarenheter av samtal om sexuell hälsa inom den könsbekräftande vården. Tidigare forskning har visat att omfattningen av studier på området är bristfälligt. LÄS MER

 2. 2. Effekten av T3 och T4 som monoterapi eller kombinationsterapi vid depressiva tillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Cecilia Haderberg Örnhammar; [2021]
  Nyckelord :Thyroid hormone; depression; levothyroxine; L-T4;

  Sammanfattning : Depression är en neuropsykiatrisk sjukdom och en av de vanligaste folksjukdomarna i världen. Sjukdomen kan återkomma i skov under hela livet. Depression behandlas vanligen med psyko- och farmakoterapi beroende på depressionens svårighetsgrad. LÄS MER

 3. 3. Use of soy isoflavones as alternative to hormone replacement therapy (HRT) for women in menopause

  L3-uppsats, SLU/Horticulture

  Författare :Jenny Edefuhr; [2007]
  Nyckelord :isoflavone; phytoestrogen; daidzein; genistein; equol; soy; supplements; estrogen receptors; menopause;

  Sammanfattning : The loss of estrogen following menopause can have several effects, including reduction of bone mass, menopausal symptoms, such as hot flushes, decreased cognitive function, vaginal atrophy, and hypercholesterolemia. Traditional treatment of menopausal symptoms using hormone replacement therapy is associated with an increased risk of breast- and endometrial cancer, as well as an increased risk of cardiovascular disease. LÄS MER