Sökning: "hormonella preventivmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden hormonella preventivmedel.

 1. 1. P-piller och nedstämdhet - Får kvinnor tillräckligt med information i mötet med barnmorskan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Landaeus; Elina Ekevik; [2020]
  Nyckelord :Barnmorska; P-piller; Samband; Nedstämdhet;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund Bland hormonella preventivmedel är p-piller ett av de vanligaste bland unga tjejer. Precis som andra läkemedel kan p-piller ge olika biverkningar och några av de vanligaste är huvudvärk, illamående och nedstämdhet. LÄS MER

 2. 2. GnRH-antagonisten Elagolix effekter och biverkningar vid behandling av endometriosutlöst smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; Elagolix;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk benign östrogenberoende sjukdom som karaktäriseras av tillväxt av endometrioslesioner utanför livmodern. Sjukdomen kännetecknas av smärta. Det finns inget botemedel till sjukdomen, utan syftet med behandlingen är att minska symptom och lindra smärtan. Idag erbjuds drabbade kvinnor bl. LÄS MER

 3. 3. Valfrihetens revolution och fall: en diskursanalys av hormonella preventivmedels (o)önskade effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Hormonal contraceptives; side effects; choice; responsibility; sexuality; Hormonella preventivmedel; biverkningar; val; ansvar; sexualitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines discourses about hormonal contraceptives from the viewpoint of researchers and professionals within the health care system, and from users of the contraceptives. Among other things, I highlight how the representations of the health care professionals concerning side effects from hormonal contraceptives differ from the experiences had by the users themselves. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors erfarenheter av hormonell antikonception : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Borg; Clara Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :hormonell antikonception; preventivmedel; unga kvinnor; biverkning; erfarenhet; sexuell och reproduktiv hälsa;

  Sammanfattning : Hormonella preventivmedel var initialt en frigörelse för kvinnan. I takt med att kvinnor idag har en tidig samlagsdebut och samtidigt väljer att senare bilda familj krävs det effektiva preventivmedel. LÄS MER

 5. 5. Hormonella preventivmedel för män : Finns det?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :preventivmedel; antikonception;

  Sammanfattning : Bakgrund: De preventivmedel som finns idag riktas främst till kvinnor. Bristen på antikonceptionsmetoder för män har lett till att kvinnan har ett större ansvar i familjeplaneringen och riskerar att drabbas av de biverkningar som ett preventivmedel kan ha. LÄS MER