Sökning: "horor i sverige"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden horor i sverige.

 1. 1. Han är considered a boss [...] Hon är considered a slut

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ida Edén; Amanda Adler; [2015]
  Nyckelord :gender; norm; sexuality; heteronormativity; focus group; ideal; young adults; genus; sexualitet; sexuellt handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Sexualitetens historia präglas av en stor ojämlikhet beträffande sexuellt handlingsutrymme mellan kvinnor och män. Med denna studie ämnar vi att utforska eventuella ojämlikheter mellan killar och tjejers sexuella handlingsutrymme i Sverige, världens fjärde mest jämställda land enligt World Economic Forum. LÄS MER

 2. 2. Sexarbetare eller horor? En feministisk analys av sexköp och pornografi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Ohlsson; [2008]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det svenska förbudet mot köp av sexuell tjänst och i viss mån också svensk pornografilagstiftning. Uppsatsens främsta syfte är att med hjälp av diskuranalytisk metod undersöka vilka föreställningar om sexualitet som ligger bakom svensk lagstiftning gällande sexköp samt pornografi. LÄS MER