Sökning: "horse whim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden horse whim.

  1. 1. Hästar vid Falu Gruva : 1540-1815

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Judit Grein; [2017]
    Nyckelord :Horse; work horse; draught horse; horse capstan; horse whim; mining horse; Falun mine; Falu Copper Mine; Stora Kopparberg mine; Häst; arbetshäst; hästvind; hästvinda; hästvandring; gruvhäst; Falu Gruva; Falu Koppargruva; Stora Kopparbergs Gruva;

    Sammanfattning : Falu Gruvas hästar har historiskt sett varit av stor betydelse för det dagliga arbetet vid gruvan. De användes ovan jord för transport av bland annat ved och malm, men även för att driva de många hästvindar som från och med 1540-talet användes för uppfordring samt för att pumpa upp grundvatten ur gruvan. LÄS MER