Sökning: "horticultural education"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden horticultural education.

 1. 1. HANDBOK I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL EN STUDIE AV KÖKSTRÄDGÅRDSODLINGEN 1830 - 1930

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Eva-Marie Emanuelsson; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyttoodling; handbook; gardening; gardener; horticultural education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine handbooks of horticulture concerning the subjects involved with kitchen gardening during the period of 1830 – 1930. To develop a more thorough investigation and to be able to compare what changes might have occurred in literature considering main focus and descriptions between the handbooks of the earlier period it was considered important to also including a comparison between handbooks written by earlier female writers. LÄS MER

 2. 2. Naturalistiska planteringar för urbana landskap : en idégestaltning baserad på hedmarkslika växtsamhällen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Reppling; [2019]
  Nyckelord :urban ekologi; växtsamhällen; växtgestaltning; naturalistisk design;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur ekologiska principer kan tillämpas i urbana planteringar i varma och torra lägen utifrån frågeställningen: Hur kan en gestaltning med naturalistiska planteringar med hedmarksbiotoper som förebild utformas på Ulls Hus innergård? Detta utifrån en önskan att undersöka på vilka sätt det är möjligt att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig för urbana planteringar i form av ett varmare och periodvis torrare klimat. Fokus ligger på växtgestaltning med relativt torktåligt växtmaterial anpassat till näringsfattiga och genomsläppliga substrat. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsterapi inom kriminalvården : en möjlighet för Sverige?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Kajsa Wallby; [2014]
  Nyckelord :Horticultural therapy; Correctional treatment; Healing garden; Program design; Trädgårdsterapi; Kriminalvård;

  Sammanfattning : The main objective of this study was to investigate the possible design of a horticultural therapy program in Swedish correctional treatment facilities. In the USA the use of horticultural therapy in offender rehabilitation is much more frequent compared with Sweden. The aim of these programs typically contains education for inmates. LÄS MER

 4. 4. Interaktion i utemiljöbranschen : en studie om aktörer, intressen och inställning till samarbete

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emmie Lundahl; [2014]
  Nyckelord :utemiljöbranschen; branschorganisation; samverkan; samarbete; intressen; nätverk; metaorganisation;

  Sammanfattning : Utemiljöbranschen är en del av trädgårdsbranschen, vilken har många små aktörer och ett fåtal större (Ekelund et al. 2012). Utemiljöbranschens aktörer arbetar i stor utsträckning med arbetsområden som även berör andra branscher, och utemiljöbranschens gränser ter sig därför oklara. LÄS MER

 5. 5. Fruits of knowledge : a literature review of marketing strategies and mango production in Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fennia Carlander; Karin Lothigius; [2011]
  Nyckelord :base of the pyramid ; developing countries; horticultural marketing; infrastructure; Kenya; mango production; marketing strategies; rural development; small-scale farming;

  Sammanfattning : This report is a literature review that aims to describe marketing contexts for mango production in Kenya. The institutional conditions in the country are not well developed for marketing purposes, which causes many difficulties and problems for the society. In Kenya most mango producers are poor small-scale farmers with limited resources. LÄS MER