Sökning: "horticulture markets"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden horticulture markets.

 1. 1. What about women’s representation? : a case study of Bolivian horticulture markets in Buenos Aires, Argentina, and the political representation of Bolivian women

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Ioannou; [2019]
  Nyckelord :migration; women’s leadership; horticulture markets; Bolivia; Argentina;

  Sammanfattning : This master thesis explores the organization and representation of Bolivian communities in Argentina, as well as the social and political role of Bolivian women. Empirical evidence from a case study of Bolivian communities in two Bolivian horticulture markets outside Buenos Aires, Argentina, reveal how Bolivian women, even though responsible for the main tasks within the markets, are underrepresented in the markets’ political sphere. LÄS MER

 2. 2. Urban agriculture : experiences from the Swedish horticulture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Erik Gullers; [2015]
  Nyckelord :Von Thünen; Economic Geography; Horticulture; Urban agriculture;

  Sammanfattning : Urbanisation has increased the distance between the urban and the rural. Urban agriculture can be a solution to overcome that distance. The characteristic of urban agriculture is the intensive production in intra urban and peri-urban areas. Until 1950s food production in cities was an important part of the urban economy and the urban food supply. LÄS MER

 3. 3. Post-harvest losses in fruit supply chains : a case study of mango and avocado in Ethiopia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Susanna Humble; Amanda Reneby; [2014]
  Nyckelord :avocado; Ethiopia; mango; post-harvest losses; supply chain management; value chain analysis;

  Sammanfattning : Food insecurity is a great problem worldwide and Ethiopia is one of the sub-saharan countries that are suffering from poverty and food insecurity and a large part of the population are living in a state of undernourishment. To reduce these problems, a successful horticulture production can be an important factor. LÄS MER

 4. 4. Det svenska härdighetssystemet för perenner : utredning och förslag på förändringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Fredrika Eklund; [2012]
  Nyckelord :perenner; örtartade perenner ; härdighet ; härdighetssystem ; invintring; köldacklimatisering;

  Sammanfattning : Många svenskar är välbekanta med härdighetssystemet för träd och buskar, zonkartan som delar in Sverige i åtta odlingszoner utifrån klimat. Färre känner dock till härdighetssystemet för våra perenner. Det är ett system med fyra kategorier, A-D, som tagits fram av svenska marknadens perennodlare. LÄS MER

 5. 5. Svenska frilandsodlade snittblommor : en värdig konkurrent till import?

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Tora Pålsson; [2012]
  Nyckelord :snittblommor; frilandsodling; tunnelodling;

  Sammanfattning : Den svenska frilandsproduktionen av snittblommor är minimal sedan tio år tillbaka. Det finns många miljömärkningar men det är tveksamt om konsumenterna förstår dem. Vi lever i en tid av miljödebatt och då närodlat är i ropet. LÄS MER