Sökning: "horticulture"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet horticulture.

 1. 1. Länsträdgårdsmästarnas verksamhet - med en fallstudie i Södermanlands län för perioden 1880-1910

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lisa Bergfeld; [2019-04-26]
  Nyckelord :county garderners; agricultural society; the Södermanlands County Agricultural Society; länsträdgårdsmästare;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot trädgårdens hantverk,2019.... LÄS MER

 2. 2. What about women’s representation? : a case study of Bolivian horticulture markets in Buenos Aires, Argentina, and the political representation of Bolivian women

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Ioannou; [2019]
  Nyckelord :migration; women’s leadership; horticulture markets; Bolivia; Argentina;

  Sammanfattning : This master thesis explores the organization and representation of Bolivian communities in Argentina, as well as the social and political role of Bolivian women. Empirical evidence from a case study of Bolivian communities in two Bolivian horticulture markets outside Buenos Aires, Argentina, reveal how Bolivian women, even though responsible for the main tasks within the markets, are underrepresented in the markets’ political sphere. LÄS MER

 3. 3. Virtuell verklighet som ett verktyg för tankfulla reflektioner inom digitala spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Aziz Mehmedovic; Anes Sabanovic; [2019]
  Nyckelord :virtual reality vr ; games for change; digital games; video game design; horticulture; virtuell verklighet vr ; games for ghange; digitala spel; speldesign; hortikultur.;

  Sammanfattning : Med detta kandidatarbete så prövar samt undersöker vi möjligheterna till en “praxisgemenskap” inom Games for Change genom digitala spel med tekniken virtuell verklighet (VR). Genom prövningen i sig så testar sig denna undersökningen fram med en stark analysmetod från spelbranschen. LÄS MER

 4. 4. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carolina Larsson; [2019]
  Nyckelord :agroforestry; biologisk mångfald; övergödning; växthusgaser; odlingslandskap; jordbruk; trädgårdsodling; tempererat klimat; agroforestry; biodiversity; eutrophication; greenhouse gas; agricultural landscape; agriculture; horticulture; temperate climate;

  Sammanfattning : Miljöproblemen vi som samhälle står inför berör oss alla då maten vi äter påverkas av miljön den produceras i. Likaså påverkas både odlingsmiljön och den omgivande miljön av hur vi odlar maten. Detta arbete syftar till att undersöka ifall alléodling kan bidra till att de svenska miljömålen uppnås och fokuserar på fyra av målen. LÄS MER

 5. 5. Växande kunskaper i virtual reality : Virtual reality som ett verktyg för lärande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Niklas Johansson; Tony Lin; [2019]
  Nyckelord :video games; virtual reality; visual aesthetics; learning; horticulture; digitala spel; virtuell verklighet; visuell estetik; lärande; hortikultur;

  Sammanfattning : Denna undersökning diskuterar virtual reality (VR) spel i förhållande till lärande och underhållning. Gestaltningen kommer ske genom det existerande spelet GROW’em från företaget Okay Games där vi undersökte effekten av virtual reality på lärande i just spel. LÄS MER