Sökning: "hospice malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden hospice malmö.

 1. 1. Tills döden skiljer oss åt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Therese Elgström; Linnéa Svensson; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hospice; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många personer är döden obehaglig och skrämmande. Palliativ vård ger en helhetsvård till den som diagnostiserats med en dödlig sjukdom. Palliativ vård kan delas in i två olika faser, allmän och specialiserad palliativ fas. LÄS MER

 2. 2. Att förlora en förälder i cancer-En kvalitativ studie över ungdomars behov av professionellt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Katarina Binder; [2012]
  Nyckelord :behov; stöd; sorg; föräldrar; sorgebearbetning; död; ungdomar; needs; death; parent; sadness; grief; support; adolescents;

  Sammanfattning : The aim of this study was to review six professionals supporters work to support adolescents in grief, and if this support is the kind of support adolescents actually need. These professional supporters are two hospital social workers, two hospice social workers and two support group leaders. LÄS MER

 3. 3. ALLMÄN SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johan Andersson; Magdalena Bengtsson Naumovski; [2011]
  Nyckelord :Death; Palliative Care; Nurses; Experiences; Caring at the end of life;

  Sammanfattning : Inom sjukvården ställs sjuksköterskor inför situationer där vård i livets slutskedekrävs. Som sjuksköterska är en av de svåraste uppgifterna i yrket att möta döendepatienter och deras närstående. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av arbete nära död och handledningens betydelse. En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Olivia Hasselgren; Johan Thorngren; [2010]
  Nyckelord :död; handledning; hantering; hospice; palliativ vård; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar med lidande och döende patienter utsätts för stark känslomässig påfrestning. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ofta känner sig otillräckliga i vårdandet av patienterna samt att de saknar stöd från arbetsplatsen för att bearbeta sina känslor. LÄS MER

 5. 5. And here we are allowed to do it - An ethnographic field study about the role of the palliative care nurses in Uganda

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Christiane Schaepe; [2009]
  Nyckelord :challenges; holistic care; Hospice Africa Uganda; nurses role; palliative care; Uganda; hospice;

  Sammanfattning : Palliativ vård – vård i livets slutskede – är inte prioriterat i tredje världen. I Uganda grundades 1993 Hospice Africa Uganda (HAU), ett hospice som var tänkt som modell för andra afrikanska länder. Här utbildas bl a sjuksköterskor som har rätt att skriva ut morfin och andra läkemedel efter en nio månader lång kurs. LÄS MER