Sökning: "hospicefilosofin"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hospicefilosofin.

 1. 1. Vårdares upplevelser av att arbeta med döden och döendet utifrån hospicefilosofin : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Robin Ahlm; Anna-Karin Björk; [2011]
  Nyckelord :Nursing; hospice; palliative care; attitudes to death; good death; Omvårdnad; hospice; palliativ vård; attityder till döden; god död;

  Sammanfattning : Döden anses vara en stressfaktor för hälso- och sjukvårdspersonal och tidigare forskning visar att detta även gäller vårdare vid hospice. Ett antal vanliga copingstrategier fungerar inte i hospicemiljön på grund av att döden är ett oundvikligt inslag där. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av arbete nära död och handledningens betydelse. En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Olivia Hasselgren; Johan Thorngren; [2010]
  Nyckelord :död; handledning; hantering; hospice; palliativ vård; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar med lidande och döende patienter utsätts för stark känslomässig påfrestning. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ofta känner sig otillräckliga i vårdandet av patienterna samt att de saknar stöd från arbetsplatsen för att bearbeta sina känslor. LÄS MER