Sökning: "hospitality industry"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden hospitality industry.

 1. 1. A Fight to Survive Lockdown - A multiple case study on how firms in the hospitality industry have responded to the effects of Covid-19

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Knutzen; Synne Solberg; [2021-11-12]
  Nyckelord :Crisis management; Covid-19; hospitality industry; resilience; retention; strategy; structure; ideology; slack;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Hur har Covid-19 påverkat konkursrisken inom hotell- och nöjesparksbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Albertsson; Wilma Holmström; [2021-06-30]
  Nyckelord :Bankruptcy Risk; Profitability; Capital Structure; Amusement Parks; Hospitalities; Covid-19; Konkursrisk; Lönsamhet; Kapitalstruktur; Nöjesparker; Hotell; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företag sätts i konkurs när de är oförmögna att betala sina skulder och föratt förhindra det bör företag arbeta för att skapa en hanterbar risk i sinkapitalstruktur. I samband med pandemin covid-19 med start våren 2020 infördeSveriges regering restriktioner med syfte att begränsa allmännasammankomster. LÄS MER

 3. 3. What aspects affect inter-organizational knowledge transfer in different company sizes? An exploratory study

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Claes Andersson; Aizhan Stanbayeva; [2021]
  Nyckelord :Knowledge transfer; inter-organizational; organizational level; multinational coorporation; MNC; large company; LC; small or medium enterprises; SME;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to explore aspects that affect inter-organizational knowledge transfer (KT), at the organizational level, from different sized companies such as small and medium enterprise (SME) and large or multinational company (LC/MNC), separately, to their partners.Design/methodology/approach - This thesis conducted a qualitative study with a deductive approach, using two companies in Sweden that belong to the hospitality industry and health sector, one SME, and one LC/MNC in order to explore the aspects that affect inter-organizational knowledge transfer by applying a theoretical framework based on existing literature. LÄS MER

 4. 4. The economic impacts of Covid-19 on 4-star hotels in London and Stockholm in 2020

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Gary Waller; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Crisis; Management; Techniques; Impact; Economic; Hotel; Strategy; Pandemic; Travel; Hospitality; Tourism;

  Sammanfattning : The global tourism and hospitality industry has benefitted from years of consecutive growth over recent times. However, the health crisis of Covid-19 in 2020 wiped trillions in USD off the industry’s economy taking it back to 1990 levels. LÄS MER

 5. 5. Webbplats för Vemdalen Catering : Funktionalitet mot användarvänlighet i Wordpress

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emmy Adolfsén; [2021]
  Nyckelord :Wordpress; CMS; användarvänlighet; UX; Sökmotoroptimering; SEO;

  Sammanfattning : The objective of this project is a, for client, optimized website built in Wordpress using Beaver Builder and Beaver Themer plugin, together with a basic set of chosen plugins for a modern, secure and cost effective Wordpress site. The projects also includes an evaluation of and analysis about how functionality and design could be prioritized for optimal delivery and client satisfaction. LÄS MER