Sökning: "hot and cold markets"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hot and cold markets.

 1. 1. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
  Nyckelord :Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. LÄS MER

 2. 2. Taiga Heat System : Intelligenta kläder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Robin Sandgren; Elin Philipsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : What kind of equipment is lacking today for people working in extremely cold climates? The body reacts strongly to cold and direct exposure to low temperatures can have devastating consequences. Exposure to low temperatures is more common in the Nordic countries in southern parts of Europe, especially during outdoor work during the winter. LÄS MER

 3. 3. Det svenska börsintroduktionspusslet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josephine Nilsson; Rune Nicholas Christoffer Wikman; Carl Magnus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning: Marknadsjusterad överavkastning alfa på tre års sikt. BHAR: Buy and Hold Average Return. Marknadsjusterad avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Het marknad: Period av högkonjunktur på aktiemarknaden då antalet börsintroduktioner tenderar att vara många. Informationsassymetri: Det informationsgap som föreligger mellan olika parter i en transaktionssituation. Syftar i vår studie till det faktum att insiders informerade investerare har tillgång till mera information om företaget än oinformerade investerare. IPO: Initial Public Offering börsintroduktion . Förfarande som innebär att aktier görs tillgängliga för handel av allmänheten på en aktiebörs. Kan ske genom utgivning av nya aktier och eller genom att befintliga ägare säljer befintliga aktier. Långsiktig prestation: Börsintroduktionens positiva eller negativa avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Nasdaq Stockholm Main Market: Den svenska reglerade marknaden för handel av aktier och andra finansiella instrument. Underprissättning: Aktiekursen i slutet av första handelsdagen minus den fastställda introduktionskursen; om värdet är positivt =den positiva avkastning som ett företag uppvisar under första handelsdagen på en aktiebörs . Underwriter: Part som fungerar som mellanhand mellan företaget som avser att genomföra börsintroduktion och investerare. Underwriter och Investment Bank IB används löpande och synonymt genom hela uppsatsen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Det svenska börsintroduktionspusslet Seminariedatum: 17/01/2020 Kurs: FEKH89 Kandidatuppsats i Finansiering, 15hp Författare: Carl-Magnus Andersson, Josephine Nilsson, Nicholas Wikman Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Underprissättning, Långsiktig underprestation, Förstadagsavkastning, Cyklikalitet, Nasdaq OMX Main Market, BHAR Syfte: Att undersöka förekomsten av underprissättning och långsiktig prestation av börsintroduktioner som skett på den svenska reglerade aktiemarknaden mellan åren 1999-2016 samt vilka faktorer som bidragit till detta fenomen. Metodologi: Kvantitativ undersökning Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning av IPO-marknaden har funnit att börsintroduktioner i genomsnitt är underprissatta. LÄS MER

 4. 4. Towards Flexible Cogeneration: Techno-economic Optimization of Advanced Combined Cycle Combined Heat and Power Plants integrated with Heat Pumps and Thermal Energy Storage

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Antti Nuutinen; Giovanni Graziano; [2018]
  Nyckelord :co-generation; power plant flexibility; combined cycles; combined heat and power; thermal storage; heat pump;

  Sammanfattning : The liberalization of electricity markets and a growing penetration of renewables is changing operation of electrical grids. The boundary conditions for the operation of conventional power plants are changing and, as such, an improved understanding of the varying loads and prices on the electricity grid is required to assess the performance of emerging combined cycle gas turbine (CCGT) concepts and to further optimize their design for these new markets in the pursuit of increasing their profitability, especially when considering combined heat and power (CHP). LÄS MER

 5. 5. Hot and Cold IPO Market: Evidence from Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Yun Zhou; Juliana Cerenkova; [2018]
  Nyckelord :IPO cyclicality; demand for capital; adverse selection; hot and cold market; firm quality;

  Sammanfattning : The Nordic Initial Public Offering (IPO) market is expected to set a new record in IPO activity in 2017. This IPO boom is mainly driven by high number of listings in the Swedish IPO market, which constituted 80% of all listings in the Nordic on average in the last two years. LÄS MER