Sökning: "hot market"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden hot market.

 1. 1. EU-kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner - En analys av förslagets rättsliga grund och möjliga effekt på den svenska arbetsmarknadsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Sandkvist; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science; EU-rätt; Europeiska kommissionen; Direktivförslag; Minimilön; Rättslig grund; 153 FEUF; Direkt påverkan; Arbetsrätt; Svenska arbetsmarknadsmodellen; Kollektivavtal; Lönebildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-kommissionen har, som ett led i arbetet mot ett mer socialt Europa, presenterat ett förslag till direktiv avseende tillräckliga minimilöner tillåtandes en skälig levnadsstandard. Direktivförslaget hänvisar till EU:s befogenheter att införa åtgärder på området för arbetsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Predicting Stock Market Movement Using Machine Learning : Through r/wallstreetbets sentiment & Google Trends, Herding versus Wisdom of Crowds

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Norinder; [2022]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Machine Learning; Stock Movement Prediction; r wallstreetbets; Google Trends;

  Sammanfattning : Stock market analysis is a hot-button topic, especially with the growth of online communities surrounding trading and investment. The goal of this paper is to examine the sentiment of r/wallstreetbets and the Google Trends score for a number of stocks – and then understanding whether the herding nature of investors on r/wallstreetbets is better at predicting the movement of the stock market than the WOC nature of Google Trends scores. LÄS MER

 3. 3. An investigation of Sustainable Assets, Equitiesand the Bond market during the Globalpandemic, COVID-19

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Vincent Rahm; Frej de la Rosa; [2022]
  Nyckelord :Conventional bonds; COVID-19; DCC-GARCH; ESG; Green bond; S P500; Portfolio optimization; volatility; MSCI; Sustainable investments; US 10yr; Treasuries; Equities;

  Sammanfattning : ESG investing has been a hot topic during several years and there have been numerousstudies examining the relationship between sustainable assets and non-sustainable assetsincluding green bonds, social bonds, environmental bonds, ESG-bonds and ESG indices;conventional bonds, S&P 500, common stocks and non-ESG indices. During negative marketshocks several ESG stocks and indices have been shown to outperform common stocks andindices. LÄS MER

 4. 4. Betaltjänster i Sverige : En kvalitativ studie om hur svenska FinTech- företags utveckling förhåller sig till traditionella banker och marknaden för betaltjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Bengu Erdal; Karolina Kadluczka; [2022]
  Nyckelord :FinTech; traditionella banker; digitalisering; finansiell stabilitet; finansiell system; framgångsfaktorer; utmaningar; relation;

  Sammanfattning : There is a shift in the way financial services are provided in relation to alternative payment methods, with FinTech being a significant factor in this trend. This trend continues to grow in popularity, which is why FinTech has become such an important part of the payments market. LÄS MER

 5. 5. Farstat : Trådlös temperaturmätare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mahamed Hersi; Mohamed Yusuf; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här projektet går ut på att utveckla en produkt som ska underlätta för privatpersoner att ha koll på ett fordons temperatur och luftfuktighet på ett snabbt och enkelt sätt. Den utvecklade produkten ger nya uppdateringar om hur insidan av fordonet förändras. LÄS MER