Sökning: "hot mot svenska välfärden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hot mot svenska välfärden.

 1. 1. “Nya Tider – skildringar av ett samhälle i förfall” En kvalitativ studie av innehållet i tidningen Nya Tider

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrika Fröjd; Emma Posner; [2017-02-14]
  Nyckelord :Nya Tider; Alternativ media; Framing theory; högerpopulism; rasism; invandring; nyhetsrapportering; kultur; politik; media.;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram:Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR,opinionsbildning och omvärldNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 46Antal ord: 19 701Nyckelord:Nya Tider, Alternativ media, Framing theory, högerpopulism, rasism, invandring, nyhetsrapportering, kultur, politik, media.Syftet med studien är att undersöka den verklighet som beskrivs i Nya Tider. LÄS MER

 2. 2. "Det finns ju ett bidragssystem att suga guld ur" : En kvantitativ sociologisk studie om symboliska och realistiska hots betydelser för Avpixlat-besökares attityder till personer som invandrat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Elofson; [2016]
  Nyckelord :Attityder; personer som invandrat; Avpixlat; symboliska hot; realistiska hot;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats har symboliska och realistiska hots betydelser för Avpixlat-besökares attityder till personer som invandrat undersökts. Detta har gjorts med hjälp av frågeställningarna: Hur relaterar besökarnas upplevelser av invandrare i frågor om de symboliska hoten kultur och religion till deras attityder till personer som invandrat? Hur relaterar besökarnas upplevelser av invandrare i frågor om de realistiska hoten bostad, arbete och välfärd till deras attityder till personer som invandrat? Samt vilka symboliska eller realistiska hot kan främst förklara besökarnas attityder till personer som invandrat? Metoden bygger på en attitydundersökning som skickats ut via enkät till besökarna i Avpixlats kommentarsfält. LÄS MER

 3. 3. Flyktingmigration i perspektiv : En kvalitativ textanalys av Aftonbladets rapportering om införandet av ID-och gränskontroller under hösten 2015

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Mikaela Enström; [2016]
  Nyckelord :Refugee; Refugee migration; News media; Social work; Text analysis; Social constructionism; Nationalism; Flykting; Flyktingmigration; Nyhetsmedia; Socialt arbete; textanalys; Socialkonstruktionism; Nationalism;

  Sammanfattning : Denna studie sker med bakgrund av den flyktingsituation som uppstod i världen under 2015 och som kom att kallas den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Många länder i Europa, Sverige inkluderat, upplevde ett ökat antal asylsökande under denna period och detta blev föremål för en intensiv mediabevakning och en rad politiska åtgärder. LÄS MER

 4. 4. Djurvälfärdsaspekter i ekologisk och konventionell slaktgrisproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Malin Cedergren; [2014]
  Nyckelord :ekologisk produktion; konventionell produktion; slaktgrisar; berikning; välfärd; naturliga beteenden; bökning; vältring;

  Sammanfattning : För att möta efterfrågan och konkurrensen måste det svenska jordbruket utvecklas som industri, mot större och mer rationellt organiserade enheter med inriktningen på hur man kan effektivisera för att gå med ekonomisk vinning. Konsekvenserna av detta är att djuren drabbas då deras miljö blir mer industriell. LÄS MER

 5. 5. En främmande produkt : En topikanalys om lyxkonsumtion och kaffeförbud i 1700-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Sara Mårtensson; [2012]
  Nyckelord :Retorik; topikanalys; lyxkonsumtion; kaffeförbud 1700-talet; Sverige; Carl Israel Hallman; Sorge-tal då Gudinnan Coffea flyktade ur Svea Land den 31 Julii 1794; topiker; det främmande; lyxvaror; överflödsförordningar;

  Sammanfattning : Mitt syfte med uppsatsen var att visa hur föreställningen om ”det främmande” aktualiseras i ett satiriskt tal från 1700-talets Sverige eftersom detta var en tid då man påverkades av en intensiv kontakt med omvärlden. Det jag kom fram till var följande, i Sverige hade man under 1700-talet börjat driva en handel med utländska länder och man köpte in nya varor och dessa kom att ses som både spännande och exotiska. LÄS MER