Sökning: "hotade arter"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden hotade arter.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. Den invasiva vresrosens (Rosa rugosa) etablering samt återetablering i de sanddominerade miljöerna i Gullbranna/Tönnersa naturreservat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :David Bartholdsson; [2018]
  Nyckelord :Vresros; Invasiva arter; Sandblottor; Sanddyner; igenväxning;

  Sammanfattning : Vresrosen, Rosa rugosa, är en kraftigt invasiv art med en oerhörd konkurrenskraft i sanddominerademiljöer såsom sanddyner och sandblottor. Ofta leder etableringen av R. rugosa i dessasanddominerade miljöer till total igenväxning av området med en starkt negativ påverkan på deninhemska floran och faunan. LÄS MER

 3. 3. Tasmansk djävul: en art i kris : orsaker och eventuella lösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mattias Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tasmansk djävul; Tasmanian Devil Facial Tumour Disease; DFTD; vaccin;

  Sammanfattning : Tasmansk djävul, Sarcophilus harrisii, är ett pungdjur som lever på ön Tasmanien utanför Australien. Det är det största rovlevande pungdjuret i världen sedan pungvargen, Thylacinus cynocephalus, dog ut i början av 1900-talet och är en ikon för Tasmanien. LÄS MER

 4. 4. Ekvint herpesvirus hos zebra (Hippogritis) : ett slumrande problem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Marika Erkkilä; [2018]
  Nyckelord :zebra; ekvint herpesvirus; djurpark; enzootisk; EHV-1;

  Sammanfattning : Ekvint herpesvirus är ett virus som återfinns hos familjen Equidae. Det finns nio olika virustyper beskrivet och de ger upphov till symtom av olika allvarlighetsgrad. Tre av dessa anses vara av värre än resten; Ekvint herpevirus typ 1, 4 och 9. LÄS MER

 5. 5. Planning for Viable Forests with High Biodiversity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anja Herdesang; [2018]
  Nyckelord :Anja Herdesang; Planning for Viable Forests with High Biodiversity; forestry; foresters; forester; biodiversity; ecosystem; forest; sustainability; extinction; speices; refinement; nature; clear-cut; cuts; monocultured; forests; alternative; concervation; enviromental laws; even-aged; continuous; silvicultural; wood products; cost-effectiveness; Protection; timber; pulp; production; forest owners; harvesting; red-listed; violations; protected; effective management; ecosystem responses; disturbance; Cross-disciplinary cooperation; climax and carrying capacity; index; describing the abiotic basic Prerequisites for Biodiversity APB ; guideline; trees connected; wildlife connectivity; continuity; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Cultural Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent decades, the rate of extinction of species is increasing due to human use and refinement of nature. This has resulted in a large amount of research throughout the world. Forestry today is mostly based on clear cuts, and many natural forests have been cut down and replaced with monocultured forests. LÄS MER