Sökning: "hotanalys"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet hotanalys.

 1. 1. Security Threats and Countermeasures for Connected Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xuwei Gong; [2019]
  Nyckelord :Connected vehicle; Use case; Threat analysis; Countermeasures; anslutna fordon; användningsfall; hotanalys; motåtgärd;

  Sammanfattning : With the rapid development of connected vehicles, automotive security has become one of the most important topics. To study how to protect the security of vehicle communication, we analyze potential threats for connected vehicles and discuss countermeasures to mitigate these threats. LÄS MER

 2. 2. AUTOSARLang: Threat Modeling and Attack Simulation for Vehicle Cybersecurity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Asmelash Girmay Mesele; [2018]
  Nyckelord :vehicular cybersecurity; threat model; attack simulation; AUTOSAR Adaptive Platform; vehicular cybersecurity; hot modell; attack simulering; AUTOSAR Adaptiv plattform;

  Sammanfattning : The rapid growth and development of the Information and Communications Technology attract many industries including the automotive industry. Since the last four decades, the automotive engineering has been impacted by the Information Technology. LÄS MER

 3. 3. A Security Study for Non-Internet Connected Managed Software

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Tommaso Galassi De Orchi; [2012]
  Nyckelord :.Net Security; Reverse Engineering; Cryptography; C#; Information Security; zero-knowledge;

  Sammanfattning : This master thesis project aims to improve the security of managed software developed at SCANIA's research and development group NEVE. The thesis will present several security schemes that can be effective against tampering, theft, and reverse engineering of application. LÄS MER

 4. 4. Security Enhanced Firmware Update Procedures in Embedded Systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Abrahamsson; [2008]
  Nyckelord :Secure firmware update; threat analysis; embedded security; embedded systems; Säker uppdatering; hotanalys; säkerhet; inbyggda system; firmware; mjukvara;

  Sammanfattning : Many embedded systems are complex, and it is often required that the firmware in these systems are updatable by the end-user. For economical and confidentiality reasons, it is important that these systems only accept firmware approved by the firmware producer. LÄS MER

 5. 5. Prediktering av fiendeintention, baserat på bayesiansk hypotesprövning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Fredrik Johansson; [2005]
  Nyckelord :Bayesiansk hypotesprövning; bayesianska nätverk; beslutsstöd; hotanalys; informationsfusion;

  Sammanfattning : I detta arbete beskrivs hur den bayesianska metodiken kan användas för att stödja en militär beslutsfattare, då denne ska fatta beslut under osäkerhet. Genom att analysera vilka parametrar som kan användas för att prediktera fiendens intentioner, tas ett bayesianskt nätverk fram, vilket implementeras och integreras i simuleringsramverket GTSIM. LÄS MER