Sökning: "hotell; organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden hotell; organisation.

 1. 1. Får eWOM bestämma över din semester? : En kvalitativ studie om hur recensioner påverkar konsumenters köpbeslutsprocess vid bokning av hotell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Justine Vannestrand; Frida Johansson; Hannah Kron; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie med syfte att undersöka hur eWOM kan påverka konsumenters köpbeslutsprocess vid bokning av hotell. Turistindustrin är en av de snabbast växande sektorerna och orsaken till detta är att resenärers beteende förändrats under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Värdskap inom hotellbranschen : En kvalitativ studie om hotell i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Felicia Olsson; Sarah Sparrdal; [2018]
  Nyckelord :Hospitality; Hotel; Hotel Industry; Service; Staff; Management; Värdskap; Hotell; Hotellbranschen; Service; Personal; Ledning;

  Sammanfattning : I takt med att resandet ökar, har även konkurrensen mellan hotell ökat. För att hotell skall få återkommande gäster och goda recensioner av befintliga gäster behöver de sticka ut bland konkurrenterna. Ett sätt att göra detta är genom värdskap. LÄS MER

 3. 3. Högt, lågt eller mittemellan? - Att vara mellanchef i ett hotell- och restaurangföretag ur ett organisationskulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Sjöholm Ericson; [2018]
  Nyckelord :Mellanchef; mellanchefsroll; hotell- och restaurangbranschen; kultur; organisationskultur; arbetssituation; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitt yrkesliv har jag varit verksam i ett antal olika organisationer inom samma bransch, både som anställd och på mellanchefsnivå. Det har fått mig att fundera på dels hur företag som till synes är ganska lika med samma verksamhet och målsättning ändå kan vara så olika? I denna uppsats tar jag utgångspunkt i hur det är att vara mellanchef. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens kontroll genom kundens recension : En studie om övervakning inom hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robert Engström; Johnny Forssén; [2018]
  Nyckelord :Övervakning; online-recensioner; feedback; elektronisk övervakning; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur hanterar arbetsgivare personalrelaterad information som kan utläsas ur en kundrecension? Syfte: Syftet är att kartlägga hur arbetsgivare kontrollerar sin anställda utifrån den personalrelaterade informationen som framgår i kundrecensioner.   Metod: En deduktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Matching Performance Metrics with Potential Candidates : A computer automated solution to recruiting

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Oscar Melin; [2017]
  Nyckelord :Automation; Recruitment; Semantic Matching; Service industry; Hotel; Restaurant; Automatisering; Rekrytering; Semantisk matchning; Serviceindustri; Hotell; Restaurang;

  Sammanfattning : Selecting the right candidate for a job can be a challenge. Moreover, there are significant costs associated with recruiting new talent. Thus there is a requirement for precision, accuracy, and neutrality from an organization when hiring a new employee. LÄS MER