Sökning: "hotell struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hotell struktur.

 1. 1. Prognoser för hotellmarknaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik; Linköpings universitet/Statistik

  Författare :Linn Mattsson; Martin Wass; [2016]
  Nyckelord :dynamic regression; time series analysis; forecast; hotel; hotel market; dynamisk regression; tidsserieanalys; prognos; hotell; hotellmarknad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna uppsats riktar in sig på hotell i Stockholm och all data som anges gäller för staden som helhet. Inom Hotellbranschen finns det tre vedertagna nyckeltal som kan sägas beskriva hur det går ekonomiskt för ett hotell. LÄS MER

 2. 2. Friluftslivet : Hotell i Mariefred

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Hansson Brusewitz; [2015]
  Nyckelord :hotel; climate; wood; structure; heating; outdoor; activity; hotell; klimat; trästruktur; uppvärmning; friluftsliv; boende; utomhus; mariefred;

  Sammanfattning : Genom att ta tillvara på andra kvaliteter är det pittoreska och slottet och ge en mer nyanserad bild av Mariefred blir hotellet tillåtande av stadens utveckling. Mariefred får förhålla sig till en relativt stor struktur men får även mycket tillbaka. LÄS MER

 3. 3. Promoting Sexual Tolerance : A study of Sexual Dissidence in John Irving’s The World According to Garp, The Hotel New Hampshire, and In One Person

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Daniel Remåker; [2015]
  Nyckelord :John Irving; sexuality; sexual tolerance; sexual dissidence; perversion; John Irving; sexualitet; sexuell tolerans; sexuellt oliktänkande; perversion;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this essay is to show that John Irving uses differentiating sexuality in his novels as a means of promoting sexual tolerance. This is done by using Jonathan Dollimore’s theoretical framework called sexual dissidence, which stems from a deconstruction of the Freudian usage of  perversion, and applying this framework to The WorldAccording to Garp (1978), The Hotel New Hampshire (1981) and In One Person (2012). LÄS MER

 4. 4. Luften e fri!

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Kajsa Larsson; [2015]
  Nyckelord :Mariefred hotell tågvagnar temporär permanent skyddande bevarande;

  Sammanfattning : OM ALLT SKYDDANDE OCH BEVARANDE AV MARIEFREDMariefred är en stad som har skyddats mot förändringar länge. Stadsplanen har inte förändrats särskilt mycket sedan 1700-talet och här är nu en gammaldags idyll. Detta skyddande och bevarande ska också fortsätta, med hårda restriktioner för vad som får byggas nytt eller byggas om. LÄS MER

 5. 5. Hotell- Stockholms skärgård

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Gustaf Nettelbladt; [2014]
  Nyckelord :Hotel; Skatholmen; Värmdö county; the Stockholm archipelago; recreation; island; island landscapes; water; wood; tar; sea; boat; architecture; Hotell; Skatholmen; Värmdö kommun; Stockholms skärgård; mellanskärgård; rekreation; ö; ölandskap; vatten; träspån; tjära; hav; båt; arkitektur;

  Sammanfattning : The hotel is located on Skatholmen in the archipelago of Stockholm, Värmdö county. The hotel building has an open structure characterized by hospitality and the nature outside. The rooms have stunning views of the island landscape and lush forest. LÄS MER