Sökning: "hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade ordet hotell.

 1. 1. Arbeta med känslor. En kvalitativ studie om hur arbetstagare med direkt gästkontakt tillämpar känsloarbete i hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erica T Karlsson; Hilda Seiberlich; [2022-02-16]
  Nyckelord :Känsloarbete; djupagerande; ytagerande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Företagslägenheter : En för rättsordningen okänd uthyrningsform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Söderholm; [2022]
  Nyckelord :Business apartments; Företagslägenheter Blockhyra Hotell;

  Sammanfattning : I  Sverige  just  nu  undandras  en  stor  mängd  hyresrätter  från  den  öppna marknaden och erbjuds sedan av mellanhänder som en ny uthyrningsform till högre  hyra.  Då  en  högre  hyra  kan  uttas  finns  det  goda  incitament  för fastighetsägaren att hyra ut till dessa mellanhänder. LÄS MER

 3. 3. Konkursprediktionsmodellens roll i riskanalyserEn kvantitativ studie om konkursprediktionens roll vid riskanalys på företag som inlett konkurs inom hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Moa Lindqvist; Jennifer Wallin; Sara Lundgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fiskeboden - en kultur- och mötesplats i Örnsköldsvik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Annika Wikman; [2022]
  Nyckelord :Stadsbyggnad; hamn; bibliotek; badplats; trä; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Kuststaden Örnsköldsvik har, tack vare sin tidigare industrihamn, varit ett handelscentrum i Ångermanland. Under 1900-talets första hälft växte staden både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Staden präglas fortfarande av vissa större industriverksamheter och sitt natursköna läge mitt i Höga Kusten. LÄS MER

 5. 5. Kristianstad rodd och kanotklubb

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Arvid Westberg; [2022]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I Kristianstad delas staden av järnvägen. På ena sidan finns Kristianstads stadskärna och på andra sidan finns Helge Å och vad som kallas för Vattenriket. På denna sida om järnvägen ligger också Barbackaområdet. LÄS MER