Sökning: "hotellbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet hotellbranschen.

 1. 1. VI HANN INTE GÖRA EN STOR FIN PLAN - En kvalitativ studie om Covid-19-pandemins effekter på hotellanställdas upplevda arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Aida Finström; Felicia Lindgren; [2020-08-26]
  Nyckelord :Covid-19-pandemin; hotellbranschen; kommunikation; kris; psykosocial arbetsmiljö; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Fallstudien ämnade undersöka hur konsekvenserna av Covid-19-pandemin harpåverkat arbetsmiljön, främst den psykosociala, inom hotellbranschen. Merspecifikt har syftet varit att undersöka hur personalen påverkats av hotellenskrishantering, med ett särskilt fokus på upplevelsen av stöd ochledningsgruppernas kommunikationsstrategi. LÄS MER

 2. 2. En skattjakt i camping- och hotellbranschen : En kvalitativ marknadsundersökning av AR-Gamification i camping- och hotellverksamheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Fredriksson; Rebecka Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; Gamification; TAM; Marknadsundersökning; Camping; Hotell;

  Sammanfattning : Användandet av tekniska verktyg förutspås vara en viktig del av hur camping- och hotellverksamheter utvecklar sina kundrelationer. Existerande forskning fokuserar mestadels på Augmented Reality och gamification som separata koncept. LÄS MER

 3. 3. Får eWOM bestämma över din semester? : En kvalitativ studie om hur recensioner påverkar konsumenters köpbeslutsprocess vid bokning av hotell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Justine Vannestrand; Frida Johansson; Hannah Kron; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie med syfte att undersöka hur eWOM kan påverka konsumenters köpbeslutsprocess vid bokning av hotell. Turistindustrin är en av de snabbast växande sektorerna och orsaken till detta är att resenärers beteende förändrats under de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. To SST, or not to SST, that is the question : En studie om self-service technology inom hotellbranschen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl af Ugglas; Raqiq Hyder; [2020]
  Nyckelord :Self-service technologies; High-touch; High-tech; Adoption decisions; Implementation strategy; Perceived customer acceptance; Technology readiness;

  Sammanfattning : Purpose: This study examines how hotels manage digitization within the industry. Specifically it seeks to examine how managers view decisions and strategies for implementing SST in relation to hotel guest’s acceptance. Design/methodology/approach: This study has assumed a mixed methods methodology. LÄS MER

 5. 5. Att förbereda för det oförberedda : En kvalitativ studie om krishantering i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Heidling; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; krissituation; krishanteringsutbildning; krisövning; organisationskris; krisberedskapsplan; organisatoriskt lärande; ledarskap;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to provide more knowledge about crisis management in the hotel industry due to the outburst of the ongoing coronapandemic in beginning of 2020. The study is based on qualitative research interviews with management and employees from several hotels within a hotel chain. LÄS MER