Sökning: "hotellrörelse"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet hotellrörelse.

  1. 1. Hotellverksamhet och stadigvarande bostad - En undersökning av mervärdesskatterättslig hantering av uthyrning av privatbostad

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Melina Wykman; [2020-05-17]
    Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; neutralitetsprincipen; stadigvarande bostad; uthyrning; avdragsrätt; avdragsförbud; Skatteverket; hotellverksamhet; hotellrörelse;

    Sammanfattning : Uthyrning av privatbostäder för hyresgästers övernattning har underlättats med hjälp av hemsidor som exempelvis Airbnb. Skatteverkets kontroller av sådan uthyrning talar för att uthyraren inte betalar korrekt skatt eller mervärdesskatt på den inkomst som uthyrningen inbringar. LÄS MER