Sökning: "hotellverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet hotellverksamhet.

 1. 1. Hotellverksamhet och stadigvarande bostad - En undersökning av mervärdesskatterättslig hantering av uthyrning av privatbostad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melina Wykman; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; neutralitetsprincipen; stadigvarande bostad; uthyrning; avdragsrätt; avdragsförbud; Skatteverket; hotellverksamhet; hotellrörelse;

  Sammanfattning : Uthyrning av privatbostäder för hyresgästers övernattning har underlättats med hjälp av hemsidor som exempelvis Airbnb. Skatteverkets kontroller av sådan uthyrning talar för att uthyraren inte betalar korrekt skatt eller mervärdesskatt på den inkomst som uthyrningen inbringar. LÄS MER

 2. 2. Miljömässig hållbarhet inom besöksnäringen : En kvalitativ textanalys om hur Green Key kommunicerar kriterier via stöddokument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emilia Carleson; [2020]
  Nyckelord :Green Key; miljömässig hållbarhet; miljömärkning; stöddokument; grön marknadsföring; hotellverksamhet;

  Sammanfattning : Tourism is increasing with each passing year, which places increasing demands on businesses in the hospitality industry to achieve environmental sustainability. One way for businesses to show their commitment to the environment is by acquiring and becoming certified with an eco-­‐label. LÄS MER

 3. 3. Svenska slott med hotellverksamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Emelie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study looks upon the castles in Sweden that have transformed from private residence to running a hotel business on the premises. The focus of the study lies in the differences and similarities of the segmentation and marketing aspects of the hotel business of the castles compared between the different counties where they are located. LÄS MER

 4. 4. Den motsägelsefulla branschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Inez Ekblad; Danielle Giander; [2018]
  Nyckelord :HR-funktion; HR-stöd; rekryteringsprocess; homosocial reproduktion; kompetens; kompetensutveckling.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur hotellbranschen arbetar med personalfrågor. Studien skapar en djupare förståelse för hur hotellverksamheter, via den interna verksamheten respektive via externa rekryteringsföretag, arbetar med HR-frågor som berör rekryteringsprocesser och kompetensutveckling. LÄS MER

 5. 5. Kalmar Strandpromenad : ett program för utveckling av Sylvanderparken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Chiro Eliassi; [2017]
  Nyckelord :hamnpark; mötesplats; program; strandpark; Sylvanderparken;

  Sammanfattning : I centrala Kalmar sker det idag en utveckling av hamnområdet där bland annat ett universitet och hotellverksamhet kommer att byggas till. Detta förväntas resultera i ett ökat besökstryck på Sylvanderparken. LÄS MER