Sökning: "hough transform"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden hough transform.

 1. 1. Parameter Estimation of LPI Radar in Noisy Environments using Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Appelgren; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; LPI; Radar; CNN; Parameter estimation; Djupinlärning; LPI; Radar; Faltningsnätverk; Parameterestimering;

  Sammanfattning : Low-probability-of-intercept (LPI) radars are notoriously difficult for electronic support receivers to detect and identify due to their changing radar parameters and low power. Previous work has been done to create autonomous methods that can estimate the parameters of some LPI radar signals, utilizing methods outside of Deep Learning. LÄS MER

 2. 2. Study of pattern recognition of particle tracks with neural networks

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Mário Cardoso; [2021]
  Nyckelord :particle physics; neural networks;

  Sammanfattning : In this project we study the use of neural networks as a tool for particle track pattern recognition with the possibility of its implementation in the Trigger system at the ATLAS experiment [1]. By using a method named Hough transform we created a Convolutional Neural Network (CNN) that is able to train on the transformed images of muons merged with minimum bias. LÄS MER

 3. 3. DIGITAL VISARAVLÄSNING

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Andreas Åberg; Viktor Åström; [2021]
  Nyckelord :Datorseende; Analoga visarinstrument; Inbyggda system; Hough Transform; Kantdetektering; Gaussian blur;

  Sammanfattning : I modern industrimiljö finns fortfarande en stor mängd analoga visarinstrument. Det är önskvärt att övervaka dessa instrument digitalt vilket medför att kontroll av mätdata kan göras utan att personal behöver vara på plats. På marknaden finns idag ingen aplikation som är utvecklad för att uppfylla denna funktion. LÄS MER

 4. 4. Coordinate conversion for the Hough transform

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Edvin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :particle accelerator; coordinate transformation; hough transform; uppsala; bachelor thesis; kandidatarbete; uppsala; fysik;

  Sammanfattning : This thesis attempts to develop a conversion algorithm between local coordinates in constituent detector modules and global coordinates encompassing the whole detector structure in a generic detector. The thesis is a part of preparatory work for studying the Hough Transform as a means of track reconstruction in the level-1 hardware trigger in the upgraded trigger and data acquisition (TDAQ) system in the phase 2 upgrade of the ATLAS detector at CERN. LÄS MER

 5. 5. FPGA Based Lane Tracking system for Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rohith Raj Ram Prakash; [2020]
  Nyckelord :Autonomous drive; Image processing; FPGA; Sobel Edge detector; Hough Transform.; Autonoma enheter; Bildbehandling; FPGA; Sobel Edge Detector; Hough Transform.;

  Sammanfattning : The application of Image Processing to Autonomous driving has drawn significant attention in recently. However, the demanding nature of the image processing algorithms conveys a considerable burden to any conventional realtime implementation. LÄS MER