Sökning: "houseplants"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet houseplants.

 1. 1. Developing a product visualizing a plant's need for watering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Tor Bratt; [2019]
  Nyckelord :Digital watering reminder; smart lamp; mood light; nursing of houseplants; product design; concept development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanization in the world has during the past 60 years accelerated, resulting in people living in more densely populated areas and spending a majority of their lives indoors. Another ongoing trend in many countries is an increase in mental health issues, where urbanization could be a contributing factor. LÄS MER

 2. 2. Plastblommor, torra blad och crazy plant ladies: En etnologisk studie av krukväxters funktion i subjektspositionering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2016]
  Nyckelord :klass; krukväxter; symboliskt kapital; respektabilitet; subjektspositioner class; houseplants; symbolic capital; respectability; subject positions; History and Archaeology; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how our relationship with potted plants from a class perspective can reflect different subject positions. The aim is that through interviews with houseplant owners show the function of the plant in the owners´ subject positioning. The material consists of transcribed interviews with six informants in their home. LÄS MER

 3. 3. Greenery @ Home : Design for sustainable house planting solutions

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Xinyu Xia; [2016]
  Nyckelord :houseplants; product design; app design; biophilic design; permaculture;

  Sammanfattning : This report aims to discusse how to create more sustainable indoor greenery that can make benefit for people’s health and well-being. The accounts for sustainability in this project has three layers, which are design for people’s sustainable life (people’s health and well-being), design for sustainable indoor greenery and principles of sustainable design. LÄS MER

 4. 4. Vinterträdgårdar i offentlig miljö : en utredning av projekteringsförutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Erik Alm; [2012]
  Nyckelord :vinterträdgård; rumsväxt; projektering; växtgestaltning;

  Sammanfattning : I dagens allt tätare städer har platser med växtlighet och grönska blivit ett ofta diskuteratämne. Sedan ett par decennier tillbaka har uppvärmda vinterträdgårdar byggts runtom i världen (främst på norra halvklotet) och de senaste åren har även gröna väggaroch tak blivit ett allt vanligare inslag i våra urbana miljöer. LÄS MER