Sökning: "housing adaptation"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden housing adaptation.

 1. 1. Marknadshyrans Effekt på Arbetslösheten - En Difference-in-difference-studie av avskaffandet av hyresregleringen i Finland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johanna Gellerman; Matilda Granath; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how the abolishment of rent control and changed mobility on the labor market in Finland affects its unemployment. It is of importance to examine the mechanisms that affect unemployment as it helps provide insights into how to reduce both the personal and societal consequences of unemployment. LÄS MER

 2. 2. The Green Area Factor, Green Infrastructure and Biodiversity : An investigation of the preservation of urban biodiversity within the city of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Alice Wikström; [2020]
  Nyckelord :Biodiversity; Urban Areas; Ecosystem Services; Green Infrastructure; Biotope Area Factor; Urban Planning; Urban Biodiversity; Sustainable Environment; Development District; Green Area Factor; Stockholm; Sweden; Green Infrastructure; Sustainable Urban Planning; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Urbanization is increasing around the world and causes distress on the urban green areas as more and more people moves into cities. This leads to expansion and densification of the city and green areas within and around the cities run the risk of being exploited and fragmented. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the Practicality of Using a Kronecker-Factored Approximate Curvature Matrix in Newton's Method for Optimization in Neural Networks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Magnus Tornstad; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For a long time, second-order optimization methods have been regarded as computationally inefficient and intractable for solving the optimization problem associated with deep learning. However, proposed in recent research is an adaptation of Newton's method for optimization in which the Hessian is approximated by a Kronecker-factored approximate curvature matrix, known as KFAC. LÄS MER

 4. 4. Arkitekturpolicy i Markaryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ella Rydmark; [2020]
  Nyckelord :arkitekturpolicy; gestaltad livsmiljö; arkitekturprogram; arkitekturpolitik; arkitektur; styrdokument; Markaryds kommun; architectural policy; design policy; architecture; Markaryd municipality; regulatory documents;

  Sammanfattning : Det här arbetet beskriver, diskuterar och presenterar framtagandet av en arkitekturpolicy i Markaryds kommun. Syftet med arbetet är att skapa en bra och lättanvänd arkitekturpolicy för Markaryds kommun med frågeställningarna: Hur ser en bra arkitekturpolicy ut? Varför ser slutresultatet av Markaryds arkitekturpolicy ut som den gör? Markaryds kommun är en liten kommun med strax över 10 000 invånare och har utmaningar i sitt arbete med arkitekturfrågor som många små kommuner kämpar med. LÄS MER

 5. 5. Affärsmässighet i kommunala bostadsaktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Andersson; Jennelie Kalin; [2020]
  Nyckelord :“Affärsmässiga principer”; municipal housing limited companies; “allmännyttan”; owner directives; economic development; financial analysis; SFS 2010:879; institutional theory; legitimacy theory; Affärsmässiga principer; kommunala bostadsaktiebolag; allmännyttan; ägardirektiv; ekonomisk utveckling; finansiell analys; SFS 2010:879; institutionell teori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2011 infördes Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär en förändring för de kommunala bostadsaktiebolagen i form av att de nu inte omfattas av självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte, utan skulle nu agera enligt affärsmässiga principer. LÄS MER