Sökning: "housing as a universal right"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden housing as a universal right.

 1. 1. Vad görs för att lösa bostadsbristen i våra storstäder? En jämförande studie om bostadsförsörjningsarbetet i Göteborg och Malmö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lars Gimborn; [2020-09-14]
  Nyckelord :Bostadsbrist; bostadspolicy; bostaden som universell rättighet; social housing; Housing shortage; housing policy; housing as a universal right; social housing;

  Sammanfattning : This dissertation is about how two of Sweden’s largest cities are working to resolve the housing crisis. The study focuses on the ways in which the municipal governments have responded to the clarification of their delegated housing responsibility which was issued in 2013 by examining their housing policies and activities during the period 2014 to 2019. LÄS MER

 2. 2. Policy och praktik i efterkrigstidens svenska studentbostadsbyggande : En WPR-analys av SOU 1961:35 och SOU 1970:43 jämte några komparativa fältstudier

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Hannfors; [2020]
  Nyckelord :Student Housing; Housing Policy; Post-War Period; Sweden;

  Sammanfattning : This essay revolves arounds aspects of post-war Swedish student housing construction. The relationship between policy and practice is at the center. The main purpose of the thesis is to analyze ideas and main policies in two official state investigations focusing on student housing construction: SOU 1961:35 and SOU 1970:43. LÄS MER

 3. 3. The rise of a Social Democratic Welfare State: a question about housing

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Welfare; Social Democracy; Housing; Homelessness;

  Sammanfattning : This thesis examines how the right to housing has arisen in Sweden and how it has been articulated and expressed during the 20th and 21st century. Moreover, it investigates the shift and continuations within Swedish housing policies alongside reviewing outcomes following the happenings with a focus on homelessness. LÄS MER

 4. 4. Social Contracts as a Municipal Strategy in the Wake of the Swedish Housing Inequality - The case of Malmö municipality

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Matilda Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Housing inequality; Right to housing; Housing market; Social contracts; Homelessness; Structural homelessness; Secondary housing market;

  Sammanfattning : Following the Swedish housing inequality, large groups are being excluded from the regular housing market and have come to need support with housing from the municipality. While the Swedish system is universal and hence does not include a selective social housing sector, a secondary housing market exists next to the regular. LÄS MER

 5. 5. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER