Sökning: "housing associations"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden housing associations.

 1. 1. Bostadsrättsföreningens roll inför egna förtätningsprojekt : Process och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; förtätningsprojekt; neoliberalism; täby kommun; styrelse; höghus; exploatering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka processen av ett förtätningsprojekt kallat ’Storstugan 2.0’ lett av en bostadsrättsförening, för att belysa dels de iblandades drivkrafter och dels bostadsrättsföreningens roll mer övergripande. LÄS MER

 2. 2. A Place Outside Danish Society. Territorial Stigmatisation and Extraordinary Policy Measures in the Danish ‘Ghetto’

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sara Høier Olsen; [2019]
  Nyckelord :Territorial Stigmatisation; Ghetto ; Discourse; Production of Space; Everyday Life; Extraordinary Policy Measures; Social Sciences;

  Sammanfattning : In November 2018, the Danish government passed a bill that introduced the category ‘severe ghetto’ to the law on non-profit housing. Moreover, the bill prescribes extraordinary policy measures in the targeted areas in order to encourage urban regeneration. LÄS MER

 3. 3. Bostadsrättsföreningens roll inför egna förtätningsprojekt : Process och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; förtätningsprojekt; neoliberalism; täby kommun; styrelse; höghus; exploatering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka processen av ett förtätningsprojekt kallat ’Storstugan 2.0’ lett av en bostadsrättsförening, för att belysa dels de iblandades drivkrafter och dels bostadsrättsföreningens roll mer övergripande. LÄS MER

 4. 4. Ingrediensvarumärken i bostadsannonser: Hur visuellt inkluderande av exklusiva samt välkända varumärken påverkar konsumenters attityd, uppfattad kvalitet samt intentioner.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Hanna Sundberg; Julia Roubert; [2019]
  Nyckelord :Co-branding; Ingredient branding; Secondary associations; Stockholm housing market; Housing advertisements;

  Sammanfattning : Varje vecka tittar tusentals människor i Sverige på mäklarannonser. Förutom säljande objektbeskrivning så har ofta prospektet väl utvalda bilder, som med hjälp av exklusiva varumärken vill förhöja konsumenternas intryck av bostaden. LÄS MER

 5. 5. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER